የግእዝ መዝገበ ቃላት፥ ዐማርኛ ፍች። (የቃላት ማውጫ)

ሀ                               


                               


                       


                                


ከ                                


                        


                      ጨ       


                                   

Free Downloads

ሐዲስ (ግእዝ መዝገበ ቃላት, Sample ሀ ለ ሐ መ) (pdf)

Download

 •   ሀ -ሃ (1) ሀ -ሃ (1) ሀ -አ (1) ሀሀርኤል (3) ሀለወ (9) ሀለየ (9) ሀለደ (7) ሀሊል (9) ሀላ (7) ሀላዊ (7) ሀልዎ ዎት (7) ሀሙዒዳ (9) ሀሴቦን (10) ሀረመ (10) ሀርበደ (10) ሀርገፅ (64) ሀበየ (2) ሀቢብ (2) ሀቢብ ቦት (1) ሀቢው ዎት (2) ሀባቢ መህበቢ መህብብ መስተሀብብ (1) ሀብ (1) ሀብ (471) ሀብሀብ (2) ሀብሀብ (471) ሀብለ (2) ሀብለየ (2) ሀብት (471) ሀብአ (1) ሀትሒላ (10) ሀነፊ ሐናፊ (360) ሀንፈጠ (361) ሀኖስ (9) ሀዑቢም (9) ሀከከ (7) ሀከከ (7) ሐከክ (46) ሀከክ (7) ሀካይ (7) ሀኬት(7) ሀክይ ዮት (7) ሀወለ (5) ሀዊብ ት (3) ሀዊክ ኮት (4) ሀዋኪ (4) ሀውል (5) ሀውልየ (5) ሀውክ (4) ሀዘነ (354) ሀየለ (6) ሀየል (6) ሀዪድ ት (5) ሀዪጵ ጶት (6) ሀያዪ (5)  

 •   ሀያዲ (5) ሀይመነ (6) ሀይማኒ (6) ሀይብ (5) ሀይከል (6) ሀይወ (5) ሀይይ ዮት (5) ሀይድ (5) ሀደመ (3) ሀደየ (3) ሀዲም ሞት (3) ሀዲእ ኦት (3) ሀገሪታዊ (3) ሀገሪት (3) ሀገራዊ (2) ሀገር (2) ሀገየ (2) ሀጒል (2) ሀጒል ሎት (2) ሀጒሬ (2) ሀጊር ሮት (2) ሀጊናህ (2) ሀግረት (3) ሀፊው ዎት (9) ሀፍ (9) ሀፓሊ (11) ሀፕለ (11) ሁ (1) ሁ (1) ሁስጱ (10) ሁከት (ታት) (4) ሁል (7) ሁጅራ (3) ሃሌ (9) ሃሌ ሉያ (9) ሃይማኖ አበው (6) ሃይማኖተ ንስጡር (6) ሃይማኖተ እስላም (6) ሃይማኖት (6) ሃይማኖት ርትዕት (6) ሃይማኖት ቅድስት (6) ሂ (1) ሂልቅ (17) ሂደት (5) ሂጰት (7) (1) (1) ሄላ (6) ሄላንሳን (6) ሄሴፎት (10) ሄርማ (10) ሄርሜን (10) ሄሮድስ (10) ሄሮድያኖስ (10)     

 •   ሄዔኪር (9) ሄከ (6) ሄጠ (5) ሄጰ (10) ሄጶዲያቆን (11) ሄጶዴጤን (10) ሄጶጳ (11) ህሉና ህልውና (9) ህላሊ (9) ህላል (9) ህላዌ (7) ህላዌ (8) ህላዌ (8) ህላዌ (8) ህላዌ (9) ህላዌ (9) ህልው (7) ህቦ (2) ህኩክ (7) ህውክ (4) ህየ (5) ህየ (5) ህየት (5) ህየንተ (5) ህየንተ (6) ህዩይ (5) ህዩድ (5) ህዱኣዊ (3) ህዱእ (3) ህዳር (3) ህድመት (3) ህድአት (3) ህጉል (2) ህጒለት (2) ህግሩት (3) ህግርትና (3) ሆሄ (4) ሆሄ (4) ሆህያት (4) ሆሙ (ሁ) (9) ሆሜር (9) ሆሳዕና (10) ሆሳዕና (10) ሆሴዕ (10) ሆባይ (2) ሆባይ (3) ሆባይ (3) ሆባይ (4) ሆን (9) ሆይ (4) ሆይ ሀውይ (4) ሆድ (4)  

 •    (12) ለ (12) ለ 12 ለሓማ (21) ለሀሰ (18) ለሐሰ (22) ለኈሰ (22) ለኈሳስ (22) ለሐቀ(21) ለሓኲ (20) ለሓዲ (20) ለሐጸ (21) ለሐፈ (21) ለሆሳስ (18) ለለ (25) ለለ (25) ለለ አሐዱ ለለ አሐዱ አሐዱ (386) ለሊነ (25) ለል (25) ለልየ (25) ለመጸ (26) ለሚድ ዶት (25) ለምለመ (26) ለምለም (26) ለምንት (26) ለምአ (25) ለምዐ (26) ለምድ (26) ለምጻም (26) ለምጽ (26) ለሰነ (31) ለሰደ (31) ለሳኒ መለስን (31) ለስሐ (31) ለስኖ ኖት (31) ለስድ (31) ለሮስ (31) ለሮን (31) ለቀመ (30) ለቀሠ (30) ለቀሰ (30) ለቀቀ (30) ለቀወ (30) ለቀወ ለቀየ (30) ለቀየ (30) ለቀደ (30) ለቂቅ ቆት (30) ለቂድ ዶት (30) ለቃሒ (30) ለቅሀ (30) ለቅሖ ሖት (30) ለቅለቀ (30) ለቅዳ (30) ለቆ (30) ለቆታ (30) ለበን (15) ለበወ (13) ለበየ (14) ለቢስ ሶት (15) ለቢብ ቦት (13) ለቢን ኖት (15) ለቢጥ ጦት (14) ለቢጦን (14) ለባሲ (15) ለባዊ (13) ለባዪ (14) ለባጢ (14) ለቤሳት (16) ለብሐ (14) ለብሓ (14) ለብሓዊ (14) ለብሕ (14) ለብዎ (14) ለተመ (32) ለታሒ መልትሒ (32) ለታት (32) ለትሐ (32) ለትቶ ቶት (32) ለነ (26) ለንጳስ(27) ለንጳኔ ላምጴኔ (26) ለንጽ ለንጼዎን (26) ለዐት አው ላዓት (28) ለዐከ (27) ለዓለመ ዓለም (513) ለዓለም (28) ለዓለም (513) ለዓሊ(27) ለኣኪ (12) ለከ (23) ለከመ (24) ለከወ (24) ለኪእ ኦት (23) ለኪፍ ፎት (24) ለካኢ (24) ለክአ (23) ለክዐ (24) ለኰመ (24) ለወወ (18) ለወየ (18) ለዊስ ሶት (19) ለዋሕቅ (18) ለዋው(18) ለውሕ (18) ለውዝ (18) ለዚዝ ዞት (19) ለይ (19) ለይ (23) ለገነ (16) ለጒም ሞት (16) ለግርዮን (16) ለግን (16)  

 •   ለጐተ (16) ለጢን ኖት (23) ለጥሐ (22) ለጺቅ ቆት (29) ለጺጽ (29) ለጽለጸ (29) ለጽሊጽ (29) ለጽቅ (29) ለፈቀ (28) ለፈየ (28) ለፈጸ (28) ለፊፍ ፎት (28) ለፋፊ (28) ለፌ (28) ለፍለፈ (28) ሉል (19) ሉሲፌር (19) ሉባር (15) ሉዓላዊ (27) ሉዓሌ (27) ሉጹይ ልጹይ (29) ሉጺት (19) ሊሉይ (23) ሊሊት (23) ሊላይ (23) ሊቀ ጳጳስ (656) ሊቃን ሊቃናት ሊቃውንት (17) ሊቃኖስ (17) ሊቃኦንስጢ (30) ሊቅ (17) ሊቅ (30) ሊቅና (17) ሊባ (13) ሊባኖ ስ (15) ሊቤርጢኖን (15) ሊተ (32) ሊቶስጥሮስ (32) ሊጦን (23) ላሓዊ (20) ላሓዊ (20) ላሐየ (20) ላህ (16) ላሕ (20) ላህልሀ (17) ላህልሀ (17) ላሕልሐ (20) ላሕልሐ (20) ላሕልሐ (21) ላሕልሐ (21) ላኅልኀ (22) ላኅልኅ (22) ላህም (17) ላሕም (21) ላሕም (21) ላህቅ (17) ላሕበበ (176) ላህብ (16) ላሕዎ ዎት (20) ላሕይ (20) ላህዮ ዮት (16) ላማ (25) ላሜዳ (25) ላሜድ (26) ላባን (15) ላዕለ (27) ላዕለዕ (28) ላዕሉ (27) ላዕላይዊ (27) ላዕል (27) ላዕልዐ (28) ላእክ (12) ላእክት (12) ላእፍ (13) ላኵዮ ዮት (24) ላኳ (24) ላዊ (18) ላዊ ላውይ (19) ላይዳ (23) ላጽቂት (29) ላጽዮ ዮት (28) ሌለየ (23) ሌሊት (23) ሌልዮ ዮት (23) ሌነወ ተኬነወ (439) ሌዊ (18) ሌዊ (23) ሌዋታን (19) ሌዋዊ (23) ሌዋውያን (23) ሌዌን (23) ሌውቄን (19) ሌዎጴጤርያ (19) ሌጌዎን (16) ልሑም (21) ልሁብ (16) ልሑኵ (21) ልሑይ (20) ልሑድ (20) ልሑጽ (21) ልሒሕ ሖት (20) ልሂቅ ቆት (17) ልሂብ ቦት (16) ልሒኵ ኮት (20) ልሔም (21) ልሔምት (21) ልሕሉሕ (20) ልኅሉኅ (22) ልኅላኄ (22) ልኅልኅና (22) ልህመ (17) ልሕመ (21) ልህሰ (18)    

 •   ልሕሰ (22) ልሕቀ (21) ልህቀት (17) ልህቃን (17) ልህቅና (18) ልህኵት (17) ልሕኵት (21) ልሕው (20) ልህየ (17) ልሕይ ዮት (20) ልህደ (16) ልሕደ (20) ልኅደ (22) ልሕጽ (21) ልሙዕ (26) ልሙድ (25) ልሙጽ (26) ልማድ (25) ልማድ (25) ልምሉም (26) ልምላሜ (26) ልሱሕ (31) ልሱን (31) ልሳነ ሰብእ (32) ልሳነ መድሎት (32) ልሳነ ባሕር (32) ልሳነ እሳት (31) ልሳነ ዕፍረት (32) ልሳነ ወርቅ (32) ልሳናዊ (32) ልሳን (31) ልሳን እንተ ወርቅ (31) ልስሐት (31) ልቁሕ (30) ልቃሔ (30) ልቃሕ (30) ልቅላቄ (30) ልበ ሰብአ (13) ልበ ወበልብ (13) ልበ ሥጋ (13) ልበ አርዌ (13) ልበ አንስት (13) ልበ እብን (13) ልበ ፀበርት (13) ልቡስ (15) ልቡባዊ (13) ልቡብ (13) ልቡና (14) ልቡይ (14) ልቡጥ (14) ልባብ (13) ልባዊ (13) ልባዌ (14) ልብ (13) ልብሰት (15) ልብስ (15) ልብብና (13) ልብን ኔ(15) ልብው (14) ልብውና (14) ልብጠት (14) ልቱም (32) ልቱት (32) ልታቴ ልተት (32) ልት (32) ልዑል(27) ልኡክ (12) ልዒ ቶት (28) ልዒል ሎት(27) ልኢክ ኮት(12) ልኢፍ ፎት (13) ልዕልና (27) ልኵትንት ልኵንት (25) ልኵንት (24) ልኩእ (24) ልኩፍ (24) ልክአት (24) ልክፈት (25) ልዉስ (19) ልደት (480) ልደት (480) ልድ (480) ልድ (480) ልድ ልደት (16) ልገት (16) ልገት (479) ልጒን (16) ልግነት (16) ልጐት (16) ልጓም (16) ልጥር (23) ልጹቅ (29) ልጽቀት (29) ልጽቅ (29) ልፉጽ (28) ልፋፈ ጽድቅ (28) ልፋፍ (28) ልፍጸት (28) ሎሐ (18) ሎልዎ ዎት (19) ሎሚ ሎሚን (19) ሎሰ (31) ሎዘ (18) ሎዛ (18) ሎዛን (18) ሎግዮን ሎግዮ (16) ሎጠ (18) ሎጣዊ (18) ሎጣዊ (22) ሎጥ (18) 

 •    (33) (33) ዊዝ ዞት (38) ሐሐርኤል ምሥዋዕ ሀሀርኤል (43) ሐለለ (48) ሐለስ (49) ሐለስት ሐለስትዮ (49) ሐለቅ (49) ሐለከ (48) ሐለወ (47) ሐለወ (47) ሐለዚዝ (47) ሐለየ (47) ሐለጸ (48) ሐለፈ (48) ሐለፈ (ዐረብ) (48) ሐሊም ት (48) ሐሊቅ ቆት (48) ሐሊብ (47) ሐሊብ ቦት (46) ሐላ ሐሊባ (46) ሐላሚ (48) ሐላቢ (47) ሐላዪ (47) ሐልቀ (48) ሐልዘዘ (47) ሐልይ ዮት (47) ሐመል (52) ሐመልሚል (52) ሐመልማለ ሣዕር (52) ሐመልማለ አቊጽል (52) ሐመልማለ ወርቅ (52) ሐመልማለ ዘርዕ (52) ሐመልማለ ሐምል (52) ሐመልማል (52) ሐመረ (53) ሐመር (53) ሐመተ (53) ሐመዳ (50) ሐመዳዊ (50) ሐመድ (50) ሐመድማድ (50) ሐመጸ (53) ሐሙስ (54) ሐሙኢዳ (49) ሐሚል ሎት (51) ሐሚም ሞት (52) ሐሚው ዎት (50) ሐሚዝ ዞት (50) ሐሚድ ት (49) ሐሚግ (49) ሐማሊ (51) ሐማሚ (52) ሐማም (52) ሐማስ (54) ሐማት (50) ሐማዪ (ዪት ይያን ያት መይት) (51) ሐሜለት (52) ሐሜት (51) ሐም ሐማ ሐምው (50) ሐምሐም (51) ሐምሐም (53) ሐምለ ብሒእ (51) ሐምለ ሣዕር (51) ሐምለ ቅብዕ (51) ሐምሌ (52) ሐምል (51) ሐምስ (54) ሐምሶ ሶት (54) ሐምይ ት (51) ሐሞ ሐማውት) (50) ሐሞት (54) ሐሰ (68) ሐሠር (58) ሐሰት (69) ሐሰት (70) ሐሠከ (57) ሐሰከ (70) ሐሰክ (70) ሐሠየ (57) ሐሰየ (69) ሐሠፈ (58) ሐሲል ሎት (70) ሐሢም ት (57) ሐሢር ሮት (58) ሐሲዕ ዖት (70) ሐሲው (69) ሐሳሊ (70) ሐሣሪ (58) ሐሳቢ (68) ሐሳብ (68) ሐሳዊ (69) ሐሳዪ (69) ሐሴቦን (69) ሐሤት(57) ሐሴን (69) ሐሴን (70) ሐስል (70) ሐሥረ (58) ሐስቦ ቦት (68) ሐሥአ (57) ሐሥዐ (58) ሐስአ (68) ሐስዐ (70) ሐስዎ (69) ሐሥይ ዮት (57) ሐስይ ዮት (69) ሐረመ (65) ሐረሠ (66) ሐረሰ (68) ሐረስ ሐረሳዊ (67) ሐረቁስ (67) ሐረወ (64) ሐረየ (65) ሐረግ (63) ሐረፋ (66) ሐሩር (67) ሐሪም ሞት (65) ሐሪሥ (66) ሐሪስ (68) ሐሪስ ሶት (67) ሐሪር (67) ሐሪር ሮት (67) ሐሪው ዎት (64) ሐሪድ ዶት (64) ሐሪግ ጎት (63) ሐሪጸ ሐሊብ (67) ሐሪጽ (67) ሐሪጽ ጾት (66) ሐሪፍ (66) ሐሪፍ ፎት (66) ሐራ (63) ሐራ (67) ሐራሚ (65) ሐራሲ (67) ሐራዊ (67) ሐራውያ ሐርዌ (64) ሐራዲ (64) ሐራጥቃ (65) ሐራጺ (ጺት ጽያን ያት ረጽት) (66) ሐራጻ (67) ሐርማዝ ሐርመዝ (66) ሐርስ (68) ሐርብ (63) ሐርተመ (68) ሐርጌ (64) ሐቁነ (62) ሐቂር ሮት (63) ሐቂቅ ቆት (63) ሐቂፍ ፎት (62) ሐቃል (62) ሐቃዪ (62) ሐቃፊ (62) ሐቄ ሐቌ (62) ሐቅ (63) ሐቅል (62) ሐቅሎ ሎት (62) ሐቅር (63) ሐቅይ ዮት (62) ሐቌ (62) ሐበሰ (36) ሐበረ (35) ሐበበ (34) ሐበበ (34) ሐበወ (34) ሐበዘ (34) ሐቢ (34) ሐቢል (34) ሐቢብ (34) ሐቢጥ ጦት (34) ሐባሊ (35) ሓባሪ (36) 

 •   ሐባዪ (34) ሐባጢ ሐቡጥ (34) ሐባጥ (34) ሐብለ (35) ሐብለት (35) ሐብለየ (35) ሐብል (35) ሐብስ (36) ሐብረተ (36) ሐብራቲ (36) ሓብሮ ሮት (35) ሐብቀቀ ሐብቈቈ (35) ሐብአ (34) ሐብይ ዮት (34) ሐተታ (71) ሐቲት ቶት (71) ሐታቲ (71) ሐነቀ (57) ሐነወ (55) ሐነጠ (55) ሐኑክ (55) ሐኒክ ት (55) ሐኒጽ ጾት (56) ሐናዲ (56) ሐኔት (55) ሐኔት (57) ሐንሓን (55) ሐንቅቆ ቆት (57) ሐንበለ (54) ሐንበበ (54) ሐንከሰ (55) ሐንካስ (55) ሐንክሶ (56) ሐንክሶ (56) ሐንዋት (55) ሐንገዝ (55) ሐንጶን (57) ሐንጸጸ (56) ሐንፈጠ (56) ሐንፈጠ (56) ሐንፈጸ (56) ሐንፈጽ (56) ሐኖት (55) ሐኖት (57) ሐከክ (46) ሐከየ (46) ሐኪም (46) ሐኪም ሞት (46) ሐኪክ ኮት (46) ሐካኪ (46) ሐዊ (39) ሐዊል ት (39) ሐዊሳ (41) ሐዊስ ሶት (41) ሐዊር ሮት (40) ሐዊጽ ሐውጾ (39) ሐዊጽ ጾት (39) ሐዋላ (39) ሐዋል (39) ሐዋሪ (40) ሐዋርያ (40) ሐዋርያዊ (40) ሐዋዝ (38) ሐዋጺ (39) ሐው (38) ሐው (39) ሐውለየ (39) ሐውል (39) ሐውልት (39) ሐውት ሐይት (41) ሐውዝ (38) ሐውይ ዮት (38) ሐዘን (43) ሐዘንዚን (43) ሐዙር (43) ሐዚል ሎት (43) ሐዚን ኖት (43) ሐዚአ ኦት (42) ሐዚዝ ዞት (42) ሐዛሊ (43) ሐዛቢ (42) ሓዛኒ (43) ሐዛኢ (42) ሐዝሐዝ (43) ሐዝል (43) ሐዝቦ ቦት (42) ሐዝዐ (43) ሐየሰ (46) ሐየየ (45) ሐዪስ ሶት (46) ሐዪቅ ቆት (45) ሐዪብ ት (44) ሐዪክ ኮት (45) ሐዪው ት (44) ሐዪጽ ት (45) ሐያሲ (46) ሐያጺ መሐይጽ መስተሐይጽ (45) ሐይል (45) ሐይመት (45) ሐይመነ (45) ሐይብ (44) ሐይድ (44) ሐደ (47) ሐደመ (37) ሐደሞ ሞት (37) ሐደሠ (38) ሐደረ ዐደረ ኅዲር ኅደረ (38) ሐደፈ (38) ሐዲስ (38) ሐዲድ (37) ሐዳሚ (37) ሐዳሲ (38) ሐዳፍ (38) ሐድሶ ሶት (38) ሐድዐ (38) ሐገመ (37) ሐገን (37) ሐገዝ (37) ሐገፈ (37) ሐገፋ (37) ሐጉለ (37) ሐጊል ሎት (37) ሐጊዝ ዞት (37) ሐጋያዊ (37) ሐጋይ (37) ሐጋጊ (36) ሐጌ (37) ሐግ (37) ሐግል (37) ሐግይ ዮት (37) ሐግጎ ጎት (36) ሐጢብ ቦት (43) ሐጣቢ ብ (44) ሐጥብ (44) ሐፀረ (62) ሐጸበ (58) ሐጸወ (58) ሐጸየ (58) ሐጹር (59) ሐጺር ሮት (59) ሐጺን (58) ሐፂን ኖት (60) ሐጺጽ ጾት (58) ሐጻረ ዔኖ (59) ሐጻሪ (59) ሐፃኒ (61) ሐፃዪ (60) ሐፃጌ (60) ሐፄ (ሐፃዪ) (60) ሐፄጌ (60) ሐጽ (58) ሐጽ (59) ሐጽረ (59) ሐፅረ (62) ሐፅይ ዮት (59) ሐፈሠ (58) ሐፈጠ (58) ሐፊን ኖት (58) ሐፍሥ (58) ሐፍሥት (58) ሑል (39) ሑል (46) ሑሰት (ያት) (41) ሑረት (40) ሑቃፌ (63) ሑቡር (36) ሑብርታት (36) ሑት (41) ሑት (70) ሑዥራ (43) ሑያጼ (45) ሑጻጼ (58)   

 •   ሒሚቅ ቆት (53) ሒሰት (46) ሒስ (46) ሒክ (45) ሔለይ (48) ሔልዩ (48) ሔሴፎት (70) ሔረቅ (67) ሔረግ (64) ሔሬቢ (63) ሔር (46) ሔቅ (45) ሔቅ (62) ሔት (46) ሔት (70) ሔትዮ ት (70) ሔኖክ (55) ሔዋ ሔዋን (45) ሔው (45) ሔው ሔዋ (38) ሔይቅ (46) ሕለት (49) ሕሉብ (47) ሕላል (48) ሕላቅ (49) ሕልመልሜሌክ (48) ሕልቀት (49) ሕልቅ (49) ሕልቅ (49) ሕልበት (47) ሕልያን (48) ሕልጽ (48) ሕመሜ (53) ሕመቅ (53) ሕመት (53) ሕመት (54) ሕመግ(49) ሕሙም (52) ሕሙቅ (53) ሕሙይ (51) ሕሙድ (50) ሕሙግ (49) ሕማም (52) ሕማምት (53) ሕምል (52) ሕምር (53) ሕምዝ (50) ሕምገት(49) ሕሰ (41) ሕሠም (57) ሕሱል (70) ሕሡም (57) ሕሱብ (68) ሕሱይ (69) ሕሱፍ (70) ሕሳል (70) ሕሳዌ (466) ሕሥመት (57) ሕስት (474) ሕስው (69) ሕስየት (69) ሕሩም (65) ሕሩስ (68) ሕሩድ (64) ሕሩጽ (67) ሕራር (67) ሕርመት (65) ሕርም (65) ሕርሰት (68) ሕርስ (68) ሕርቱም (68) ሕርትምና (68) ሕርደት (64) ሕቀ ሕቅ ሐቅ ሕቊ (62) ሕቀት (63) ሕቁር (63) ሕቁይ (62) ሕቁፍ (63) ሕቊ (63) ሕቅ (63) ሕቅረት ሐቅረት (63) ሕቅፈት (63) ሕቡል (35) ሕቡስ (36) ሕቡይ (34) ሕቢት ሕብየት (34) ሕብሉይ (35) ሕብል (35) ሕብልያ (35) ሕብረ ሰማይ (36) ሕብረ ሢራ (36) ሕብረ ከብድ (36) ሕብሩት (36) ሕብር (36) ሕብቁቅ (35) ሕብቃቄ (35) ሕብጠት (34) ሕቱት (71) ሕኑጽ (56) ሕናግ (55) ሕንቁቅ (57) ሕንቃቄ (57) ሕንቅርት (57) ሕንቡብ (54) ሕንባል (54) ሕንባብ (54) ሕንብርብሬ (54) ሕንብርት (54) ሕንከት(55) ሕንካ (55) ሕንካሴ (55) ሕንክ (55) ሕንክስና (56) ሕንጸት (56) ሕንጻ (56) ሕንጼ (56) ሕንጽዋል (56) ሕንፉጽ (56) ሕከክ (46) ሕኩክ (46) ሕዋስ (41) ሕዋር (40) ሕዋይ ሐዋይ (39) ሕዋጼ (40) ሕውል (39) ሕዉስ (41) ሕዉር (40) ሕዉጽ (40) ሕዙል (43) ሕዙብ (42) ሕዙን (43) ሕዝባዊ (42) ሕዝብ (42) ሕዝብና ሕዝበት (42) ሕዝአ (42) ሕየብ አብው ሕበይ (44) ሕዩስ (46) ሕያው (44) ሕያውና (44) ሕይወት ሒወት (44) ሕዳሴ (38) ሕገ (36) ሕገ ሥጋ (37) ሕገ ጠባይዕ (37) ሕጕሬ (37) ሕጕር (37) ሕጉግ (36) ሕጋዊ (36) ሕግ (36) ሕጥሜ (44) ሕጸት (58) ሕጸት (59) ሕጸጽ (59) ሕጹር (59) ሕፁን (61) ሕፁይ (60) ሕጹጻን (58) ሕጹጽ (58) ሕፃን (61) ሕፃንና (61) ሕፄ (60) ሕፅን (61) ሕፅየት(60) ሕፍን (58) ሖመር (54) ሖመር (54) ሖሜር (54) ሖሠ (39) ሖር (41) ሖር (41) ሖከ (39) ሖጻ (40) ሖጻ (59)   

 •      (72) (72) (72) (72) ርሥእ ኢ (154) መኈ(ኆ)ሥሥ (362) መሐለ (80) መሓሊ (80) መሐላ (80) መሐልል ማሕልል (48) መኈልቊ (359) መሐልቅ (49) መሐስብ (68) መሐስዕ (82) መሐረ (81) መሐረም (66) መሐረም (82) መሃሪ (76) መሓሪ (81) መኀብል፤ መስተኀብል (350) መሐትት (71) መሀነ (76) መሀና (76) መሐና (81) መሓን (80) መሐከ (80) መሀከ ምህከ (75) መሃኪ (76) መሐወ (79) መሐወ (80) መሓዊ (80) መሐውር (40) መሀውክ (4) መሐውጽ (39) መሐዘ (80) መሓዛ (80) መሓዝ (80) መሐደምት (37) መሐድም (37) መኀድግ (352) መሐጸ (81) መሓጺ (81) መሀይምን (6) መሕልይ መሕለዪ መሐልይ (47) መኅምስት (360) መሕረም (82) መሕቅር መስተሐ(ሕ)ቅር (63) መሕቡብ (34) መኅንቅ (361) መሕያው ምሕያው ምሕያው (45) መለለ (93) መለምልም (26) መለምልም (93) መለቀ (93) መለብው (14) መለንስ (93) መለከት (92) መለካዊ (90) መለክ አው መልክ (90) መለኮታዊ (92) መለኮት (91) መለኮት (91) መለኮት (92) መለየ (90) መለገ (89) መለጎስ (89) መለጠ (90) መለጸ (93) መሊኅ ኆት (89) መሊስ ሶት (94) መሊክ ኮት (90) መሊጦ (90) መሊጦን (90) መላኂ (89) መላልኤል (93) መላኢ (89) መላኪ (90) መላዪ (90) መላጺ (29) መላጺ (93) መሌሊት (23) መልሐ ሖት(89) መልሀቅ (18) መልህቅ (18) መልሕቅ (89) መልሕቅ (21) መልስ (94) መልስ (94) መልበስ መልበስት (15) መልታሕት (32) መልታሕት (94) መልትሐ (32) መልዐ (93) መልአ ኦት (88) መልአከ አው ተመልአከ (12) መልአክ (12) መልአክ (89) መልአክና ምልእክና (13) መልዕልት (27) መልእክት (12) መልዖ ዖት (93) መልከተ (92) መልክእ (24) መልክእ (93) መልጉ (89) መልጶጶን (94) መልጶጶን (94) መልፉፍ (28) መሎኬ (93) መመስል (110) መመተ (95) መምሕፅን (ናት) (61) መምለኪ (91) መምሰ(ስ)ል (110) መምሠጥ (98) መምዐ (94) መምዐ (95) መምዕ (95) መምዕላይ (512) መምዕል (100) መምዕል (95) መምክሕ መመክሕ (87) መምክር (88) መምክን ከኒ (87) መምጠቅ (83) መሞግስ (467) መሠልስ (124) መሰረት (112) መሠረት (135) መሠረት (98) መሠርይ (132) መሰንቃዊ (197) መሰንቅው (197) መሰንቅው (197) መሰንቆ (197) መሠንይ (127) መሰከ (109) መሰውር (174) መሰግል (168) መሠግር (98) መሰጠ (109) መሲሓዊ (109) መሲሕ (109) መሢሕ (98) መሲሕ ሖት (108) መሲሕና (109) መሲል ሎት (109) መሲና (111) መሲክ ኮት (109) መሲው ዎት (108) መሢጥ ጦት (98) መሳሒ (108) መሳሊ መምሰሊ (110) መሣንቅ (127) መሣዕርት (129) መሳዊ (108) መሳውብ (172) መሣጢ (98) መሴስይ (182) መሥሐቂ (120) መስሐብ (175) መስሕብ (175) መስሕት (178) መስኅንት (179) መሥለስ (125) መስልማዊ (187) መስልም (111) መስልም (187) መሥልስት (125) መስሎ ሎት (110) መሥመሪ (126) መሥመር (126) መስመክ (190) መስም (111) መስም (189) መስምዕ (192) መሥረብ (130) መሥረት (135) መስረፍ (206) መሥሬ መሠርይ (132) መስርሕ (206) መስቀለ (203) መስቀላት መሳቅል (203) መስቀላዊ (203) መስቀል (111) መስቀል (203) መስቀር (111) መስቀር (204) መስቄ (111) መሥቄ (129) መስቄ (202) መስቄሎን (111) መስቈር (204) መስቈርር (244) መስቈቅው (238) መስበልት (165) መስበክ ት (165) መስባዒ (166) መሥብሕት (115) መስብር (167) መስተሐምም (53) መስተሓምም (53) መስተሓምው (50) መስተኃሥሥ (362) መስተኃብል (350) መስተሓውር (41) መስተኃይል (356) መስተላህይ (17) መስተመይን (85) መስተመይጥ (85) መስተማይጥ (85) መስተምሕር ማሕር (82) መስተሰናእው (193) መስተሣህል (117) መስተሳልም (188) መስተሣልቅ (124) መስተሳትፍ (210) መስተሳንን (196) መስተሣይም (122) መስተሣይጥ (122) መስተስርይ (206) መስተራሕቅ (148) መስተራምም (153) መስተራብሕ (140) መስተራትዕ (161) መሥተር (135) መሥተር ትር (135) መስተቀይም (223) መስተቃስም (246) መስተቃርን (242) መስተቃትል (247) መስተቃትል (247) መስተቃውም (218) መስተበቅል (281) መስተበቅል (281) መስተባእስ (250) መስተባዕድ (275) መስተባይት (267) መስተባይጽ (265) መስተብቊዕ (282) መስተብቊዕ (282) መስተቲ መስትት (210) መስተታልው (300) መስተናሥእ (332) መስተናድእ (316) መስተናግር (315) መስተናጽሕ (337) መስተዐግሥ (501) መስተኣብድ (372) መስተኣኵት 396 መስተኣዝዝ (383) መስተኣድ (112) መስተዓግል (501) መስተካህል (431) መስተካሕድ (436) መስተዋቅሥ(490) መስተዋክፍ (478) መስተዋድይ (469) መስተዛውዐ (538) መስተዳጒጽ (565) መስተገብራዊ (594) መስተገብር (594) መስተጋብእ (591) መስተጋአእዝ (590) መስተጋድል (597) መስተፃምር (692) መስተፃርር (696) መስተጻዕን (683) መስተጽዕን ተጽዓኒ (683) መስተፋቅር (713) መስተፋጥን (702) መስቴ (112) መስቴ (209) መስቴማ (112) መሥነቂ (127) መሥነቅ (127) መስኖ (111) መስኖ (195) መስአል (162) መሥዔ (128) መሥዔ (98) መስዕ (111) መሥዕ (128) መሥዕል (128) መሥዕርት (129) መስዖዝዝ (507) መስከም ምስካም (184) መስከረም (109) መስከረም (457) መስከቢ መስክብ (183) መስከነ (185) መሥኵዐ (98) መስክይ (183) መስኮት (109) መስኮት (183) መስወቅ መሶቅ (173) መስወድ (172) መሥዋዕት (119) መሥየንት (123) መሥያም (122) መስይ ዮት (109) መስደዲ (170) መስድስት (171) መሥገርት (117) መስገዲ (168) መሥግው መሠግው (116) መስጠሚ ም (180) መስጥሕ (179) መስጥሕ ሒ (179) መስጥም (180) መስጦ (109) መስጴጦምያ (112) መስፈረስ (111) መስፈርት (202) መስፌ (200) መስፌቶም (111) መስፍሕ (111) መስፍሕ (199) መስፍን ት (201) መሶር (174) መሶቅት (173) መሶብ (108) መሶብ (171) መሶጥ (173) መረስይ መስተረስይ (159) መረቅ (106) መረቅ (493) መረብ (103) መረብ (138) መረብ (138) መረብዕ (140) መረውሕ (145) መረየ (105) መረግድ (103) መረግድ ዘመረግድ (103) መረግፅ መረግድ (143) መረጠ (104) መሪኅ (104) መሪሕ ሖት (104) መሪስ (107) መሪር (106) መሪር ሮት (106) መሪት ቶት (108) መሪዕ ዖት (106) መሪግ ጎት (103) መራሒ (104) መራሕያን (104) መራስው (158) መራናታ (106) መራናት (106) መራዕዋት (155) መራዕው (155) መራዕይ ያት መርዔታት (156) መራክብት (151) መራዲ (104) መራድ (104) መሬታዊ (108) መሬት (108) መርሐቂ መርሕቅ (148) መርሕ መራሕ (104) መርሕብ (147) መርሕብ (147) መርኅብ (149) መርሕፅ መርሐፂ (148) መርኆ (149) መርመሌ (153) መርመም (153) መርመሬ (105) መርመር (105) መርምም (153) መርሰሰ (106) መርሰሰ (107) መርሰስ (108) መርሴ (158) መርስ (107) መርስ (158) መርስዒ ዕ (160) መርሶ (158) መርሶ (158) መርቄ (106) መርቄ (157) መርበብት (138) መርብዕት (140) መርትዒ (161) መርዐወ (155) መርዐይ መርዔት (156) መርዓ (155) መርዓ (106) መርዓት (155) መርዓዊ (155) መርዔት (106) መርዕው (154) መርዕድ (154) መርከብ (151) መርወይ( 146) መርወጺ (146) መርዋሕት (145) መርውሕ (145) መርዘም (147) መርደደ (104) መርድ (104) መርድእ (143) መርገም (142) መርገገ (103) መርገፅ (143) መርገፍ (142) መርግሕ (104) መርግሕ (141) መርግዕ (142) መርጡላዊ (105) መርጡል (105) መርጡር (105) መርፈቅ (157) መርፍእ እት (156) መሽተሪ (112) መቀቀ (103) መቍለዝ (224) መቁረ (103) መቍረሪ (244) መቍረር ርት (244) መቍጸርት (237) መቊሶ ሶት (103) መቊዐል (102) መቃምር (229) መቃብር (213) መቃኒት (231) መቃይጽ (102) መቅለድ (102) መቅለድ (224) መቅልዕ (226) መቅሠም (233) መቅሰምት (246) መቅሠፍት (234) መቅስም (245) መቅስም መቅሰም (245) መቅረቢ ርብ (239) መቅረብ (239) መቅረፅ (243) መቅርዕ (242) መቅበር (213) መቅትል ተል (247) መቅነዪ (231) መቅንእ መቃንእ (229) መቅዐል (234) መቅዐን (234) መቅዓን (234) መቅደስ (216) መቅደፍ (215) መቅድሕ (214) መቅድሕት (214) መቅድመ (215) መቅድም (215) መቅጠን (221) መቅፁት (103) መቅፁት (238) መቅፈል ልት (235) መቅፈርት (235) መቋሲ መመቊስ (103) መቋይጽ (223) መበለ (73) መበለት (273) መበለት (73) መበቅል መስተበቅል (280) መበይን (264) መባሕት (256) መባሕት -መብት -በዊሕ ተበውሐ (261) መባእ (256) መቤዝዊ (264) መብሕት (261) መብልኂ ኅ (269) መብልኅ ት (269) መብልዕ (271) መብልዕ (73) መብሰል (290) መብስል (290) መብረቅ (288) መብረድ (284) መብርሂ (285) መብርህ (285) መብዐሊ ዕል (276) መብዐል (276) መብእስ (249) መብእስ (73) መብዕር (277) መብኵሕ (267) መብክይ (267) መብዝኅት (257) መብዝኅቶ (257) መተሬ (113) መተርእስ (113) መተርእስት (138) መተርጕም (303) መተቀ (113) መተነ (112) መተንብል (301) መተክዝ (298) መቲህ ሆት (112) መቲር ሮት (113) መታሂ (112) መታሪ (113) መታግር (112) መታግር (294) መታግርት (294) መትህ (112) መትሕተ ታሕቲት (296) መትሕታዊ (296) መትሕት (296) መትለው ልው ትሎ (300) መትር (113) መትርፍ (304) መትን (112) መትከል (112) መትከል (298) መትከፍ (112) መትከፍ ት (299) መትገር ት (294) መነ መነሃ (95) መነሳንስት (345) መነተ (97) መነን (97) መነኮሳዊ (97) መነኮሳዊት (97) መነኮስ (96) መነየ (96) መነጽር (339) መኑ (95) መኒን ኖት (97) መና (95) መናረት (322) መናረት (97) መናኒ (97) መናዝል (323) መናዝዝ (323) መናፍስት አው መንፈሳት (337) መናፍቅ (335) መንሀዪ (319) መንሕፃን (61) መንሰወ (344) መንሠግ (332) መንሱት (344) መንሱት (97) መንሶስው (175) መንቀልቅል (227) መንቈር (343) መንቅዕት (342) መንበሐብሕ አው ምንባሐብሕ  ) 

 •     መንበር (310) መንበርት (311) መንተሌ (98) መንተወ (97) መንታ (98) መንኖ ኖት (97) መንእሰ (307) መንከስ (330) መንከት (96) መንካ (329) መንካ (96) መንክራዊ (330) መንክር (330) መንኰሰ (97) መንኰራኵር (456) መንኮብ (96) መንኮብ መንኮብያ (329) መንኮክት (96) መንዘህልል መንዛህልል (537) መንዘለ (323) መንዘረ (324) መንዚር (324) መንዝ (96) መንዝር (96) መንዝዝ (323) መንዮ ዮት (96) መንደለ (317) መንደል (317) መንደቅ (318) መንደበ (316) መንደብ (316) መንዲል (317) መንዲል (96) መንዲያ (96) መንዳእ አው መንዳእታ (316) መንድድ (317) መንገለ (313) መንገለ መንግል (95) መንገል (313) መንገነ አው አመንገነ (96) መንገኒቅ (96) መንገን (96) መንገድ (312) መንግል (313) መንግሥት (314) መንግሥት (96) መንግር (315) መንግድ (312) መንጠፍት (328) መንጠፍት (96) መንጢጥ (327) መንጢጥ (96) መንጥያዊ (327) መንጥይ (327) መንጦላዕት (638) መንጸረ (339) መንጸፍ (97) መንጸፍ ምንጻፍ (338) መንጸፍት (339) መንጽሕ ምንጻሕ (337) መንፈሳዊ (337) መንፈስ (336) መንፈስ (97) መንፈቅ (335) መንፌ (334) መዐለ (100) መዐለመ (513) መዐምፅ (515) መአሰ (73) መዐስብ (101) መዐስብ (530) መዐስብ (530) መዐርዒር (101) መዐርይ (527) መአብስ (375) መአተ (73) መዐት አው መዓት (100) መዐት(101) መዐትም (101) መዐትም (531) መአነ (73) መዐንስብ (100) መዐከ (100) መአከ (72) መአክ(ጥ)ል (395) መዐወ (99) መዐዛ (100) መአዝል (385) መአዝዝ መስተአዝዝ (384) መአደ (72) መአደ (72) መአድም (380) መዐግል መስተዐግል (500) መአግር (377) መዓሊ (100) መዓልታዊ (485) መዓልት (100) መዓምቅ (516) መዓስባን (530) መዓስብ (530) መዓረ (101) መዓረ ዕፅ (101) መዓረ ግራ (101) መዓረ ጸደና (101) መዓር (101) መዓቅብ ብት (521) መዓብል (499) መዓንቅ (517) መዓክክት (511) መዓዚ (99) መዓዝር (508) መዓዲ (99) መዓድናት (99) መዓድው (502) መዓጽው (519) መዓጽድ (519) መእኅዝት (389) መእኅዝት (389) መእኅዝት(389) መእኅዝት(389) መእሕድት (387) መዕነቅ (100) መከሴና (460) መከሴና ሜክሱት (88) መከራ (88) መከር (88) መከርክር (456) መከርክር (88) መከየድ (438) መኵሰየ ተመኵሰየ (461) መኵሲ ስይ (460) መኵሴ (88) መኵረቢ (454) መኪር ሮት (88) መኪና (439) መኪና (87) መኪን ኖት (87) መካሒ መካሕ (87) መካሪ መምከሪ (88) መካን (434) መካን (87) መካን (87) መክ (86) መክሖ ሖት (87) መክሊት (87) መክልእ መከልእ (440) መክልይ መክሊት (442) መክስብ (460) መክሥት (449) መክሪት (455) መክሮ ሮት (88) መክብብ (427) መክተፍ (462) መክነስ (449) መክነየ (447) መክኑን (87) መክደን (430) መክደንት (430) መክድን መክደኒ (430) መክፈልት (452) መክፈልት ዕድል ፈንታ (87) መክፈት (453) መክፌ (452) መክፌ (87) መኰንን (447) መኰየ (87) መኳንንት (447) መወልድ (479) መወልጥ (482) መወድስ (470) መዊቅ ቆት (77) መዊት ቶት (78) መዊእ ኦት (77) መዊጽ ጾት (77) መዋሐደ አስተዋሐደ (472) መዋሥእት (483) መዋቲ (78) መዋኢ (77) መዋዕልና (485) መዋጺ (77) መውኀዲ መውኅድ (475) መውሰድ (495) መውዕይ (484) መውፅኢ (488) መዘምር (547) መዘምው (546) መዘረ (79) መዘክር (543) መዘውር (539) መዘዝ (79) መዘገ (78) መዚዝ ዞት (79) መዛሕም (79) መዛሪ (79) መዜንው (542) መዝሐ (79) መዝሐ (79) መዝለል ምዝላል (544) መዝለፊ (544) መዝመዘ (79) መዝሙር (547) መዝሙር (79) መዝረብ (550) መዝራዕት (552) መዝራዕት (79) መዝርዕ (552) መዝርዕ (552) መዝበል (534) መዝበረ (534) መዝበር (534) መዝበር (78) መዝበጥ (534) መዝብሕ (533) መዝኖ ኖት (79) መዝከር ምዝካር (543) መዝገበ ቃላት (535) መዝገብ (535) መዝገነ (536) መዝገነ ምዝጋና (79) መዝገን (536) መዝግሕ (536) መዝጐለ (536) መዝጐል (536) መዝጐል (79) መዠስጢ (79) መዪስ ሶት (86) መዪን ኖት (85) መዪጥ ጦት (84) መያሲ (86) መያጢ (84) መይኖ ኖት (85) መደምም (576) መደረ (75) መደረ (75) መደባዊ (570) መደቤና (571) መደብ (570) መደብ (74) መደንግፅ (580) መደደ (74) መዲና (571) መዲና (75) መድኀፂ ኅፅ (569) መድሔ (567) መድኅር (570) መድኅኒት (ታት) (569) መድኅን (569) መድለው አውመድሎት (574) መድመፅ (577) መድምሕ ሕት (576) መድምም (576) መድረክ (586) መድቀቅ (585) መድቅሕ (359) መድበል (561) መድበል (74) መድበራ (562) መድበራ (74) መድብራይጥስ (562) መድክም (573) መድጐጽ (565) መድፍን (583) መድፍዕ (583) መጅ (74) መገሥታ (622) መገሥጽ (622) መገን (74) መጒረጽ (629) መጒረጽ (74) መጋቢ (73) መጋቢት (74) መግ (73) መግለ አው መገለ (74) መግለድ (611) መግል (74) መግረምት (628) መግበር ት (594) መግቦ ቦት (73) መግነዝ (619) መግእዝ (590) መግዌ (601) መግዌ (74) መግዘዝ ት (604) መግዘፊ ዝፍ (604) መግዘፍ (604) መግዝእ (602) መግዝእ (602) መግዝዕ (604) መግዝእ(74) መግድም (598) መጐጸ (74) መጠራ (83) መጠር (84) መጠቀ (83) መጠቀ (83) መጠቀ (83) መጠን (82) መጠን አምጣን (83) መጠንቊል (645) መጠንጢን (83) መጠይት (642) መጢማ (82) መጢማ(644) መጣቂ መምጠቂ (83) መጣኒ (82) መጣዊ (82) መጥለሊመጥልል (643) መጥለል (643) መጥለውዝ (82) መጥምቃዊ (644) መጥሪት (653) መጥሮጶሊስ (84) መጥሮጶሊስ (84) መጥቊል (650) መጥቅዕ (651) መጥበስ (82) መጥበቅ (636) መጥባሕታዊ (633) መጥባሕት (633) መጥኖ ኖት (82) መጥዐዊ (646) መጥዓይ (647) መጥዕው (646) መጥወይ (637) መጥዎ ዎት (82) መጥፍኢ (648) መፀ መፀፀ (102) መጸለት (673) መጸለት (674) መጸልይ (672) መጸረ (102) መጸብሓዊ (659) መጸብሕ (659) መፀወ (102) መፀው (102) መጸግው (661) መፂዕ (102) መጺእ ኦት (101) መጺጽ ጾት (102) መጻርብት (686) መጻብኅ (659) መጻኢ (101) መጻዕር (683) መጻውዕ (665) መፃጕ ዕ (689) መፃጕዕ (102) መጼንው (670) መፄፂት (102) መፅ(መ)ምርት (692) መጽ(ጥ)ለውዝ (672) መጽሐፍ (669) መጽሔት (102) መጽሔት (668) መፅሕስ (690) መጽለብት (672) መጽለወ (102) መጽለወ (672) መጽልም (675) መጽልእ (671) መፅመ (691) መጽመሚ (677) መፅመር መፅምር (692) መጽረብ (686) መፅርር (696) መጽርይ (102) መጽርይ (687) መጽብኅ (659) መጽብብ (658) መጽብኢት (657) መጽነግት (679) መጽናዒዕ (679) መጽንሕ (678) መጽአሞ (102) መጽአሞ (657) መጽዕል (682) መጽዕር (683) መጽዕቅ (683) መጽዕን (682) መጽዕጥ (682) መጽወተ (667) መጽያሕት (670) መጽደቂ (664) መፅፈርት (694) መጾር (102) መጾር መጽወርት (666) መፈክር (704) መፈውስ (700) መፈድፍድ (699) መፈጽም (711) መፍሐቅ (701) መፍልሕ (705) መፍልስ (707) መፍልስት (707) መፍረዪ (715) መፍርሂ (714) መፍርህ (714) መፍርያን (715) መፍቀሪ (713) መፍቅሳዊ (712) መፍቅር (713) መፍቅድ (712) መፍተኒ (720) መፍትሒ (719) መፍትሕ (719) መፍትው (718) መፍዴ (698) መፍጠኒ (702) መፍጽሕ (710) (72) ሙ(ሞ)ሓዪት (474) ሙሓዝ (473) ሙሓድ ምስትውሓድ (472) ሙላድ (479) ሙሲቂ (197) ሙስና (111) ሙራድ (ዳት) (492) ሙቀት (78) ሙቁሕ (489) ሙቃሔ (489) ሙቃሥ (490) ሙቃዕ ሞቅዕ (491) ሙባኒም (77) ሙባኒምመብዐል (73) ሙተት (78) ሙናሕ (96) ሙአት (77) ሙዓል (485) ሙዓይ (484) ሙውዕይ (484) ሙዝ (77) ሙዳቅ (470) ሙዳየ ቀለም (469) ሙዳየ ቀርጠሎን (469) ሙዳየ በለስ (468) ሙዳየ ዕጣን (469) ሙዳየ እፍረት (469) ሙዳየ ማይ (469) ሙዳየ ምጽዋት (469) ሙዳየ ዘቢብ (469) ሙዳየዔረግ (469) ሙዳይ (468) ሙዳድ ሞዳድ (468) ሙጋር (467) ሙጋድ (466) ሙጣሔ (475) ሙጥራን (84) ሙፃእ (488) ሙጻእ (77) ሙጽ (77) ሙፋር (487) (72) ሚ(ም)ልኤል (89) ሚል (85) ሚመ (94) ሚሶር (86) ሚሻሑ (86) ሚበዝኁ (73) ሚን (86) ሚዓ ሜዓ (86) ሚካኤል (86) ሚክሎል (443) ሚክሎል (87) ሚዘብ (384) ሚዛን (79) ሚዜ (84) ሚዝት (84) ሚያዝያ (84) ሚጠት (84) ሚጠት (85) ሚጣን (85) ማሀው (75) ማሄለክ (76) ማኅለቅት (359) ማሕለብ (47) ማኅለፍት (358) ማሕሌታዊ (ታይ) (47) ማሕሌት (47) ማሕሌት (80) ማኅሜ (359) ማሕምም ማሕመም(53) ማኅሠሥ (362) ማሕስዕ (70) ማሕረስ (67) ማሕረከ (82) ማሕረጽ (66) ማህር (76) ማኅበራዊ (351) ማኅበር (351) ማኅበርት (351) ማኅበብ (349) ማኅበዝ ምኅባዝ (350) ማኅተም (368) ማሕተት (71) ማኅትው (367) ማኅቶት ማኅ(ተ)ትው (367) ማሕነክ (55) ማህከወ (76) ማሕዘል ልት (43) ማሕዘኒ ማሕዝን (43) ማሕየብ (44) ማሕየብ (80) ማሕይው ማሕየዊ (45) ማኅደር (353) ማኅደፍ (352) ማኅደፍ (82) ማህጒል (2) ማኅጣእ (354) ማኅፀብ (365) ማሕፀን (61) ማሕጸን (81) ማሕፀንት (61) ማሕጼ (81) ማኅፅ (82) ማኅፈሪት (364) ማኅፈር (364) ማሕፈር (81) ማኅፈር (82) ማኅፈድ (363) ማሕፈድ (81) ማኅፈድ (82) ማልሕ (89) ማሞን (94) ማሰር (111) ማሳኒ (111) ማሴው (108) ማሴጌሬት (108) ማሴጌሬት (117) ማስኖ ኖት (111) ማስያስ (109) ማረየ (105) ማሪት (108) ማራ (103) ማራ (106) ማራን ማራና (103) ማራን አታ (103) ማር ማሪ (103) ማርቲሪ (105) ማርዪ ማሪ ማሬ (105) ማርያም (105) ማርያም (107) ማቂፊም (102) ማኒ (95) ማኒ (95) ማንቍርት (343) ማንጦን (96) ማኣዝነ ሰብእ (386) ማዔጌላህ (99) ማዕለል (513) ማዕለልት (513) ማዕሌት (100) ማዕሌት (512) ማእምር (405) ማዕምቅ (100) ማዕምቅ ት (516) ማእሰረ ልሳን (422) ማእሰረ ሰላም (423) ማእሰረ ተዋስቦ (423) ማእሰረ ዐመፃ (422) ማእሰረ ግዘት (422) ማእሰር (422) ማዕሰበ (530) ማዕስ (101) ማእስ (73) ማእረር (418) ማዕረብት (525) ማዕረግ መዓርግ (526) ማዕቀቢ (522) ማዕቀብ (521) ማዕቀፍ (523) ማዕቅድ (522) ማዕበል (499) ማዕበል (499) ማዕበል (98) ማዕተበ ረስን (531) ማዕተብ (101)  

 •   ማዕተብ (531) ማዕተብ (531) ማእነም (408) ማዕነቅ (517) ማዕነፍ (100) ማእነፍ (409) ማእን (73) ማዕኖ (100) ማእከላዊ (395) ማዕከል (100) ማእከል (394) ማእከል (395) ማእከል (73) ማእከልና(395) ማዕከክ (100) ማዕከክ (511) ማእክላዊ (395) ማእኰት (396) ማእኰት (396) ማእኰት (396) ማዕው ማዑት (99) ማዕዘር (508) ማእዜ (72) ማእዝን (72) ማእዝን ማእዘን (386) ማዕደን (99) ማዕዳን (99) ማእድ (72) ማዕድ (99) ማእድው (379) ማዕዶ ማዕዶት (502) ማዕገት (501) ማዕጠንት (508) ማዕጸድ (519) ማዕጸፍ (520) ማዕጾ (519) ማዕፈርት (518) ማዖን (99) ማኹን (87) ማውታ (78) ማውትና (78) ማዙሮት (79) ማዝግና ባዝግና (536) ማያዊ (84) ማይ (84) ማዳይ (75) ማድዮ (74) ማድጋ (74) ማጎግ (601) ማጣ (82) ሜሄኑህ (76) ሜላቅ (94) ሜላት (94) ሜላትራ ሮን (94) ሜላንትራ (93) ሜሎስ (94) ሜመየ (85) ሜመየ (94) ሜም (85) ሜም (94) ሜስ (86) ሜሩቃዕ (106) ሜሮን (105) ሜትራይቁይ (113) ሜዐ (86) ሜዓ (98) ሜኤፌሳይም (73) ሜኪር (88) ሜክሱት (460) ሜኮኖት (87) ሜጥራ (84) ሜፌቲ(101) ምሁር (76) ምሑር (81) ምሁክ (76) ምሑጽ (81) ምሂር ሮት (76) ምሒር ሮት (81) ምሒን ኖት (80) ምኂፅ ፆት (82) ምሕላ ምሕላል (80) ምህላ (76) ምህላው (9) ምሕላይ (47) ምኅልፍ (358) ምሕረት (81) ምሕረት (82) ምህረከ (76) ምሕራም (66) ምህርካ (76) ምህርክትና (76) ምሕቃፍ (63) ምኅባእ (349) ምሕን (80) ምህከት (76) ምህወ (75) ምሕወ (79) ምሕዋጽ (39) ምሕው (80) ምሕዛል ምስትሕዛል (43) ምኅዳፍ (352) ምሕጸ መሐጸ (81) ምሕጸት (81) ምሕፁን (61) ምኅፃብ (365) ምኅፅ (82) ምሕፅና (61) ምኅፋር (364) ምሖር ምሕዋር (ራን) (40) ምሉኅ (90) ምሉስ (94) ምሉክ (91) ምሉጥ (90) ምላጺ (93) ምልሓስ (22) ምልኀት (90) ምልሕ ምልሐ (89) ምልአት (89) ምልእ (89) ምልከት (91) ምልካእ (24) ምልክ (91) ምልክት (92) ምልክና (91) ምልክኤል (91) ምልክኤል (93) ምልዋይ (19) ምልጣን (23) ምልጣን (90) ምሙዕ (95) ምማቴ (95) ምማዔ (95) ምምህር (76) ምምሣጥ (98) ምምባሬ (94) ምምዓ (95) ምምጻአ (102) ምሟት ምምዋት (78) ምሟእ (77) ምሱሕ (108) ምሱል (110) ምሱቅ (111) ምሡጥ (98) ምሳሕ (108) ምሳሌ (110) ምሳር (112) ምሣር (484) ምሴት (109) ምሥሃል (117) ምስሓል (177) ምሥሓቅ (120) ምስሓብ (176) ምስሓግ (109) ምስሓግ (176) ምስሓግ (176) ምስሕ (108) ምስለ (110) ምስሌሁ (111) ምስል (110) ምሥልስት (125) ምስማዕ (192) ምስማክ (190) ምስራ ማሱራ (111) ምሥራቃዊ (135) ምሥራቅ (135) ምሥራብ (130) ምስቁል (203) ምስቃይ (202) ምሥባሕ (115) ምስባክ (165) ምስብዒት (167) ምስታይ (209) ምስትስራይ (206) ምስትቅታል (247) ምስትቅታል (247) ምስትብጻሕ (278) ምስትዕዳው (503) ምስትጒባእ (592) ምሥናይ (127) ምስኣል (162) ምስኪነት (185) ምስኪን (109) ምስኪን (185) ምስካብ (183) ምስካይ (184) ምስክ (109) ምስዋር (174) ምሥዋን (119) ምስው (108) ምሥያጣዊ (121) ምሥያጥ (121) ምሥጋር (116) ምሥጋው (116) ምስጋድ (168) ምሥጠት (98) ምስጢራዊ (180) ምስጢር (109) ምስጢር (180) ምሥጢር (98) ምስጣሕ (179) ምሥጥ (98) ምስፋሕ (199) ምስፋር (202) ምስፋይ (200) ምስፋጥ (200) ምስፍና (201) ምሧዕ ምሥዋዕ (119) ምረር (106) ምረር (106) ምረት (106) ምረገ (103) ምሩሕ (104) ምሩር (106) ምሩዕ (106) ምሩድ (104) ምሩግ (103) ምራቅ (493) ምርሓስ (149) ምርሐት (104) ምርስኔ (108) ምርቃይ (157) ምርት (108) ምርዐት (106) ምርኣይ (137) ምርዕ ምርዓ ምርዓት (106) ምርዕውና (155) ምርካብ (151) ምርዋሕ (145) ምርዋጽ (146) ምርያ (105) ምርዱድ (104) ምርጉዝ (141) ምርጕዝ (141) ምርጒ (104) ምርጋዕ (143) ምርፋቅ (157) ምርፋእ (156) ምቁር (103) ምቅሓም (220) ምቅማሕ (228) ምቅሳም (246) ምቅሣፍ ቅሥፍ (234) ምቅራብ (239) ምቅራብ (240) ምቅባዕ (212) ምቅታል (247) ምቅናይ (231) ምቅናይ (231) ምቅዋም (218) ምቅዳሕ (214) ምብሃል (254) ምብላኅ (270) ምብላዕ (271) ምብራህ (285) ምብቋጽ (283) ምብዓር (277) ምብኳሕ (ሓት) (267) ምብያት (267) ምብጣር (263) ምብጻሕ (278) ምብፃው (279) ምቱህ (112) ምቱር (113) ምቱቅ (113) ምት (112) ምት (112) ምትሀታዊ (112) ምትሀት (112) ምትረት (113) ምትር (113) ምትቀት (113) ምኑን (97) ምናኔ (97) ምናን (97) ምኔት (96) ምንኃል (326) ምንሃር (319) ምንሃር (96) ምንሃብ (319) ምንሣአ (331) ምንሳዌ (344) ምንስው (344) ምንቃህ (341) ምንባር (311) ምንባብ (308) ምንታዌ (97) ምንት (95) ምንት (97) ምንትው (97) ምንትውና (98) ምንዓው (333) ምንኵስና (97) ምንኵስናዊ (97) ምንዋኅ አው ምኗኅ ሙናኅ (320) ምንዙሕ (96) ምንዙዝ (323) ምንዙዝ (96) ምንዛህ (323) ምንዱብ (316) ምንዳቤ (316) ምንዳቤ (96) ምንዳኣዊ (316) ምንዳእ (316) ምንዳድ (317) ምንዳፍ (318) ምንግላግ (ጋት) (611) ምንጣብ (327) ምንጽርና (339) ምንፋኅ (333) ምአክጥ (73) ምዑዕ (100) ምኡክ (72) ምዑዝ (99) ምዑድ (99) ምዒር ሮት (100) ምዒዕ ዖት (100) ምዒዝ ዞት (99) ምዒድ ዶት (99) ምእኃዝ (ዛት) (389) ምእሕዲት (387) ምእላት (398) ምእላድ (398) ምእላድ (398) ምእልፊት (400) ምእመን ማእምን (403) ምእማር (404) ምዕማድ (515) ምዕስብና (530) ምዕራብ (524) ምዕራግ (526) ምዕራፊት (528) ምዕራፍ (528) ምዕራፍ (528) ምዕራፍ (528) ምዕር (100) ምእር (73) ምዕርዕርና (101) ምዕቃል (523) ምዕቅብና (522) ምእታው (424) ምእት (73) ምዕትዝላ (101) ምእናም (408) ምእኖ አው ማእኖ (73) ምእከት (72) ምዕዋን (99) ምዕዋድ (504) ምእዙን (386) ምዕዛር (100) ምዕዛር (507) ምዕዛር (507) ምዕያም (509) ምዕደት (99) ምዕዳን (99) ምዕዳው (502) ምዕጣን (508) ምኩሕ (87) ምኵስታር (461) ምኵራብ (454) ምኩር (88) ምኩር (88) ምኵናን (447) ምክሕ (87) ምክላእ (440) ምክራም (457) ምክር (88) ምክነት (87) ምክንያት (447) ምክዓው (450) ምክዕቢት (450) ምክዕቢት (87) ምክዕቢት(ታት) (450) ምክያድ (438) ምክዳን (430) ምዋኤ (77) ምውልታው (482) ምውእ (77) ምውዳስ (470) ምዉቅ (78) ምዉት ሙት (78) ምዉጽ (77) ምዙሕ (79) ምዙን (79) ምዙዛት (79) ምዝሓቅ (540) ምዝላል (79) ምዝሙር (79) ምዝማር (547) ምዝራቅ (553) ምዝራዕ (552) ምዝር (79) ምዝቡር (535) ምዝባሕ (533) ምዝባሬ (535) ምዝጉን (536) ምዝጋና (536) ምዝፋን (550) ምዩስ (86) ምዩን (86) ምዩጥ (85) ምያኔ (86) ምያጤ ሙያጤ (85) ምዳቊ (75) ምዳቊ(584) ምድሓክ (567) ምድኃፅ (ፃት) (569) ምድረወ (75) ምድራስ (588) ምድራዊ (75) ምድር (75) ምድቃስ (585) ምድናን (581) ምድጋም (564) ምጉብ (74) ምጉንጳ (74) ምጉያይ (74) ምጒሕያ (605) ምጒሕያ (74) ምጒሕያ (74) ምጒባእ (592) ምጒንጳ (622) ምጒያይ (608) ምጒጣይ (607) ምጒጣይ (74) ምግሓሥ (606) ምግሃድ (600) ምግሓፍ (607) ምግራፍ (629) ምግባር (595) ምግባር (595) ምግባእ (591) ምግብ (74) ምግብና (74) ምግዓዝ (624) ምጡቅ (83) ምጡን (83) ምጣኔ (83) ምጣዌ (82) ምጥማቅ (644) ምጥቀት (83) ምጥቅ (83) ምጥባሕ (633) ምጥዓይ (647) ምጥው (82) ምጥጋዕ (636) ምጥፋአ (648) ምፀት (102) ምጹእ (101) ምጽሓል (668) ምጽሓፍ (669) ምጽላል (674) ምጽላል (674) ምጽላይ (672) ምጽልው (672) ምጽማእ (675) ምጽራብ (686) ምጽባሕ (659) ምጽባኅ (659) ምጽባእ (657) ምጽናዕ (679) ምፅንጋዕ (693) ምጽአታዊ (101) ምጽአት (101) ምጽዓድ (681) ምጽዋት (102) ምጽዋት ምጿት (666) ምጽዋን (665) ምጽዋዕ (665) ምፅጋዕ (689) ምፍሓቅ (701) ምፍዋስ (700) ምፍያት (704) ምፍዳይ (698) ምፍጣር (703) ሞሎሕ (89) ሞሎክ (93) ሞሠር ት (484) ሞሳሕ (109) ሞሣእ (483) ሞሳኽ (109) ሞራእ (103) ሞራእ (491) ሞቀ (102) ሞቀር ርት (491) ሞቀይ ት (490) ሞቃሒ (489) ሞቅ (78) ሞቅሐ (102) ሞቅሐ (489) ሞቅሕ (489) ሞት (78) ሞአ (72) ሞዐልት መዓልት (485) ሞውቀየ (490) ሞገስ (467) ሞገስ (74) ሞገስ (77) ሞገር (467) ሞገርት (467) ሞገት (467) ሞገት (74) ሞገደ (466) ሞገዳዊ (465) ሞገድ (465) ሞገድ (74) ሞግእ መውግእ ሙጋእ (465) ሞጣሕት (77) ሞጥሐ (ይሞጥሕ) (475) ሞጥሕ ሞጣሕት (475) ሞፀፍ ት (489) ሞጻ (77) ሞፃእት (488) ሞጽ (77) ሞፈር (101) ሞፈር ት (487) ሞፍጥ (101) ሞፍጥ (486)   ሟል (77)   

 •   1. ሠ (114) 2. ሠ (114) 3. ሠሀለ (117) 4. ሠሐለ (119) 5. ሠሐለ (120) 6. ሠሀቀ (117) 7. ሠሓቂ ሥሑቅ (120) 8. ሠሐቅ (120) 9. ሠሀተ (118) 10. ሠኃቲ ሥኁት (120) 11. ሠሐነ (120) 12. ሠሐገ (119) 13. ሠሐጠ (119) 14. ሠሓጺ ሥሑጽ (120) 15. ሠለለ (124) 16. ሠለመ (124) 17. ሠለሠ (124) 18. ሠለስ(ት)ቱ (125) 19. ሠለቀ (124) 20. ሠለቀ (124) 21. ሠለበ (123) 22. ሠለጠ (124) 23. ሠለፈ (124) 24. ሠሊቅ ቆት (124) 25. ሠሊክ (124) 26. ሠሊጥ ጦት (123) 27. ሠላሲ (124) 28. ሠላሳ (125) 29. ሠላስ (125) 30. ሠላጢ መሠልጥ ሥሉጥ (123) 31. ሠሌዳ (123) 32. ሠልሶ ሶት (124) 33. ሠመርመር (126) 34. ሠመነ (126) 35. ሠመከ (126) 36. ሠሚር ሮት (126) 37. ሠማሪ (126) 38. ሠምረ (126) 39. ሠምዐ (126) 40. ሠምዐ (126) 41. ሠምዕ (126) 42. ሠሥዖ ዖት (127) 43. ሠረረ (135) 44. ሠረቀ (135) 45. ሠረበ (130) 46. ሠረከ (133) 47. ሠረዝ (131) 48. ሠረዝ (131) 49. ሠረዝ (132) 50. ሠረገ (130) 51. ሠረገላ (130) 52. ሠረገላ (130) 53. ሠረገላዊ (130) 54. ሠሪም (133) 55. ሠሪቅ ቆት (134) 56. ሠሪብ (130) 57. ሠሪብ ቦት (130) 58. ሠሪዕ ዖት (133) 59. ሠሪው ዎት (131) 60. ሠሪዝ ዞት (131) 61. ሠሪጽ (134) 62. ሠሪጽ ጾት (134) 63. ሠራዒ (133) 64. ሠራዊ (131) 65. ሠራዪ (132) 66. ሠራጺ (134) 67. ሠር (130) 68. ሠርሖ ሖት (132) 69. ሠርቃዊ (134) 70. ሠርቃዊ (134) 71. ሠርቃዊ (134) 72. ሠርቅ (134) 73. ሠርቅ (134) 74. ሠርብ (130) 75. ሠርክ (133) 76. ሠርዌ (131) 77. ሠርዌ (131) 78. ሠርዌ (131) 79. ሠርዮ (123) 80. ሠርዮ ዮት (132) 81. ሠርገል (130) 82. ሠርጕ (130) 83. ሠርግ (130) 84. ሠርጽ (134) 85. ሠቀየ (129) 86. ሠቂቅ ቆት (130) 87. ሠቅ (129) 88. ሠቅ (130) 89. ሠቅሠቀ (130) 90. ሠበ ሠበበ (114) 91. ሠበረ (115) 92. ሠበን (115) 93. ሠበከ (115) 94. ሠበከ (115) 95. ሠበጠ (115) 96. ሠቢሕ ሖት (115) 97. ሠብሐ አመሰገነ (115) 98. ሠብል (115) 99. ሠብሠበ (114) 100. ሠብሣብ (115) 101. ሠብሣብ (115) 102. ሠብእ (114) 103. ሠተረ (135) 104. ሠተር (135) 105. ሠቲር ሮት (135) 106. ሠነነ (127) 107. ሠኑይ (127) 108. ሠኒቅ ቆት (127) ሠናይ (127)  

 •   ሠኔ (127) ሠንአ (126) ሠንዮ ዮት (126) ሠዐለ (128) ሠዐለ (128) ሠዐረ (128) ሠዓሊ (128) ሠከረ (123) ሠክረ (123) ሠወን (118) ሠዊት (118) ሠዊን ኖት (118) ሠዊዕ ዖት (119) ሠዊክ ኮት (118) ሠዊጥ ጦት (118) ሠዋዒ (119) ሠዋዪ ሥዉይ (118) ሠዋጢ (118) ሠውር (119) ሠውት (118) ሠውት (119) ሠውይ ዮት (118) ሠውጥ (118) ሠዝይ ዮት (119) ሠዪም ሞት (122) ሠዪብ ቦት (121) ሠዪን ኖት (123) ሠዪጥ ጦት (121) ሠያሚ (122) ሠያብ ሥዩብ (121) ሠያን ሠያኒ (123) ሠያጢ (121) ሠይእ (121) ሠገል (116) ሠገም (116) ሠገረ(116) ሠገራ (117) ሠገራዊ ሠገራዋታዊ (117) ሠገር (117) ሠገኖ (116) ሠጕዐ (116) ሠጊር ሮት (116) ሠጊው ዎት (115) ሠጋሪ ሠጋር (116) ሠግላ (116) ሠግራዊ(116) ሠግር (116) ሠጠመ (121) ሠጠቀ (121) ሠጠወ (120) ሠጢጥ ጦት (120) ሠጣጢ (120) ሠጥሐ (120) ሠጥይ ዮት (121) ሠጺር ሮት (129) ሠፈረ (129) ሡሩር ሥሩር (135) ሡራኄ (132) ሡራሬ (135) ሡዐት (119) ሡዕ (119) ሡዕ (119) ሡጠት (118) ሢመት (122) ሢሩይ (123) ሢራክ (133) ሢራክ (133) ሢራክ (133) ሢራይ (123) ሢበት (121) ሢጠት (122) ሣሃሊ (117) ሣህል (117) ሣህሎ (117) ሣህር (117) ሣህበበ (117) ሣኅት (120) ሣሉሲም (125) ሣልሲት (125) ሣልሳዊ አው ሣልሳይ (125) ሣልስ (125) ሣራሪ (135) ሣራብ (130) ሣሬት (132) ሣሬት (135) ሣርኆ ኆት (132) ሣርሮ ሮት (135) ሣሮን (131) ሣቅዕ (130) ሣቅዪ (129) ሣቅዮ ዮት (129) ሣባጥ (115) ሣቤቅ (115) ሣእሣእ (483) ሣዕሥዐ (128) ሣእሥአ (483) ሣዕር (129) ሣዕሮ (129) ሣእን (114) ሣውዕ (119) ሣጹን (129) ሤመተ አው ሠይመተ (122) ሤራዪ (123) ሤሬቅ (135) ሤርዮ ዮት (123) ሤጥ (121) ሥሁል (117) ሥሂል (117) ሥሒቅ ቆት (120)   

 •   ሥሒጽ ጾት (120) ሥህቡብ (117) ሥህተ (118) ሥሕተ (120) ሥሕከ (119) ሥሕወ (119) ሥሕጸት (120) ሥሉስ (124) ሥላሴ (124) ሥላቅ (124) ሥላት (125) ሥልሳ (125) ሥልስ (125) ሥልቅ (124) ሥልጣናዊ (124) ሥልጣኔ (123) ሥልጣን (124) ሥልጣን (124) ሥሙር (126) ሥምረት (126) ሥሡዕ (127) ሥሣዔ (127) ሥሥዕት (127) ሥረው (131) ሥሩሕ (132) ሥሩኅ (132) ሥሩጽ (134) ሥራሕ (132) ሥራዕ (134) ሥራይ (132) ሥርኅ (132) ሥርቀት (134) ሥርቅ (135) ሥርቆ (135) ሥርናይ (129) ሥርናይ (133) ሥርዐት (133) ሥርዕ (133) ሥርወ ሕሩም (131) ሥርዋጽ (131) ሥርው (131) ሥርው (131) ሥርው (131) ሥርው (131) ሥርው (131) ሥርየት (123) ሥርየት (133) ሥርጸት (134) ሥቁይ (129) ሥቃይ (129) ሥቡሕ (115) ሥባጥ ሥበጥ (115) ሥብሐት (115) ሥብሕ (115) ሥቱር (135) ሥትረት (135) ሥኑይ (126) ሥኒት ቶት (120) ሥን (127) ሥን (127) ሥን (127) ሥንቅ (127) ሥንት (123) ሥዑል (128) ሥዑር (128) ሥኡብ (114) ሥኡን (114) ሥዒ ዕ(128) ሥዒል ሎት (128) ሥዒር ሮት (128) ሥኢብ ቦት (114) ሥዓዕ (128) ሥዕል (128) ሥእሡአ (483) ሥእሣኤ (483) ሥእሥእና (483) ሥዕር ሥዕርና (129) ሥዕርት (128) ሥእበት (114) ሥእነ (114) ሥእነ ሠአነ (114) ሥዕይ ዮት (128) ሥኩር (123) ሥውየት (118) ሥውጥ (118) ሥዉዕ (119) ሥዩም (122) ሥዩጥ (122) ሥጉር (117) ሥጋ (115) ሥጋዊ (116) ሥጋዌ (116) ሥግረት (116) ሥግረት (117) ሥግው (116) ሥጠት (121) ሥጡቅ (121) ሥጡይ (121) ሥጡጥ (121) ሥጥቀት (121) ሥጥየት (121) ሥጹር (129) ሥጻር (129) ሥጽረ (129) ሦር (130) ሦቀ (129) ሦካዊ ይ (118) ሦክ (118) ሦጠ (118)   

 •   ረ (136) ረ( 136) ረሓቂ (148) ረኀብ አው ረኃብ (149) ረኃዊ (149) ረሓዪ (147) ረመለ (153) ረመፅ (153) ረሚሕ ሖት (152) ረሚም ሞት (153) ረሚስ ሶት (153) ረሚፅ ፆት (153) ረማዪ (152) ረምሓይ (152) ረምሕ (152) ረምል (153) ረምሰሰ (154) ረምስ (153) ረምስ (154) ረምይ ዮት (152) ረምፅ (153) ረሲሕ ሖት (158) ረሲዕ (160) ረሲዕ (160) ረሢእ ኦት (154) ረሲዕ ዖት (160) ረሲው ዎት (158) ረሳዊ መርስው (158) ረሥሀ (154) ረሥአ (154) ረስዮ ዮት (158) ረቀመ (157) ረቂቅ (157) ረቂቅ (157) ረቂቅ ቆት (157) ረቅ (158) ረቅ ዮት (157) ረበናት (139) ረበዋት (139) ረቡኒ (139) ረቡዕ (140) ረቢ (139) ረቢሕ ሖት (139) ረቢብ ቦት (138) ረባሒ (139) ረባቢ (138) ረባን (139) ረባዒ (140) ረብ (139) ረብሓዊ (139) ረብሕ ረባሕ (139) ረቲም ሞት (160) ረቲዕ ዖት (160) ረአመ (137) ረአሙት (137) ረዐይታዊ (155) ረዐይት (155) ረዓም (156) ረዓዊ (154) ረኣዪ (136) ረዓዪ (155) ረኣይ (136) ረዓድ (154) ረኲስ ሶት (152) ረኪብቦት (151) ረካቢ (151) ረክብ (151) ረዊሕ ሖት (145) ረዊት ቶት (146) ረዊድ ዶት (144) ረዊጽ ጾት (146) ረዋሒ (145) ረዋቃዊ ዪ (146) ረዋቅ (146) ረዋዪ (145) ረዋዲ (144) ረዋጺ (146) ረውሕ (145) ረውይ ዮት (145) ረዚም ሞት (147) ረዛሚ (147) ረዪም ሞት (150) ረያፂ (150)  

 •   ረይዖ ዖት (150) ረዲእ ኦት (143) ረዳ (143) ረዳኢ (143) ረዳዪ (144) ረድኤት (144) ረድእ (143) ረድፈ ረደፈ (144) ረድፍ (144) ረገደ (141) ረጊም ሞት (141) ረጊብ ቦት (140) ረጊን ኖት (142) ረጊዕ ዖት (142) ረጊዕ ዖት (142) ረጊዝ ዞት (141) ረጊፍ ፎት (142) ረጋሚ (141) ረጋፂ (143) ረግሐ (141) ረግረገ ተ (143) ረግረግ (143) ረግን ራግን አው ራግንት ናት (142) ረጢብ ቦት (149) ረፈ ረፈፈ (156) ረፊቅ ቆት (156) ረፊእ ኦት (156) ረፊድ ዶት (156) ረፋኢ (156) ረፍዐ (156) ሩማ አው አሩማ (146) ሩባዔ (140) ሩካቤ (151) ሩዝ (145) ሩደት (144) ሩጸት (146) ሩፋኤል (156) ሪሲን ኖት (159) ሪሳዪ (159) ሪዝ (493) ራህርሀ (144) ራኅርኆ ኆት (149) ራሕን (148) ራሕፅ (148) ራማ (150) ራማ (152) ራምሴ (154) ራምኖን (153) ራስ (158) ራስዕ (160) ራቃዪ (157) ራቅይ (157) ራብዒት (140) ራብዓዊ ይ (140) ራብዕ (140) ራብዖ ዖት (140) ራትዕ (160) ራእስ (137) ራእይ (136) ራኩብት (151) ራዛ (145) ራዛ (147) ራድይ ዮት (144) ራግዝ ዛት (141) ራፋ (156) ሬስ (150) ሬስ (158) ሬፋን (156) ርኀቀ (149) ርሑስ (148) ርሑቅ (148) ርኁብ (149) ርሑፅ (148) ርሒስ ሶት (148) ርሒቅ ቆት (148) ርሒብ (147) ርሒብ (147) ርሒብ ቦት (147) ርሒብ ቦት (147) ርኂብ ቦት (149) ርሒን ኖት (147) ርኂው ዎት (149) ርሒፅ ፆት (148) ርሔ (147) ርሔ (147) ርኅሩኅ (149) ርኅራኄ (149) ርሕቀት (148) ርሕቅ (148) ርሕቅና (148) ርሕበ (147) ርሕበ (147) ርኅበ (149)  

 •   ርሕበት (147) ርሕበት (147) ርሕብ ራሕብ (147) ርሕብ ራሕብ (147) ርኅው (149) ርሕይ ዮት (147) ርኅጸ (149) ርሙም (153) ርሙይ (152) ርምየት (152) ርሱሕ (158) ርሱን (159) ርሡእ (154) ርሱዕ (160) ርሱይ (159) ርሳስ (160) ርስሕ ርስሓ (158) ርስት (ታት) (494) ርስነት (159) ርስን ረስን (159) ርሥአት (154) ርስዐት (160) ርሥኣን (154) ርስዓን (160) ርሥእ (154) ርሥእና (154) ርስዕና (160) ርስጠት (158) ርቁይ (157) ርቅየት (157) ርበት (139) ርቡሕ (139) ርቡብ (139) ርቡዕ (140) ርባሕ (139) ርባዔ (140) ርብዕ (140) ርቱዐ ሃይማኖት (161) ርቱዕ (160) ርቱዕ( 160) ርትዐተ (161) ርትዕ (161) ርዑ ይ (155) ርኡስ (137) ርኡይ (137) ርዑድ (154) ርዒም ሞት (156) ርኢስ ሶት (137) ርዒው ዎት (154) ርዒድ ዶት (154) ርኤም (137) ርእስ (137) ርእስና (138) ርእየት (137) ርእይ ዮት (136) ርዕይ ዮት (155) ርኵ (150) ርኩም (152) ርኵሰት (152) ርኩስ (152) ርኵስ (152) ርኩብ (151) ርካብ (151) ርክበት (151) ርኳም (152) ርውየት (146) ርዉይ (146) ርዉድ (144) ርዉጽ (146) ርዙም (147) ርዝመት (147) ርዩፅ (150) ርያፄ (150) ርደት (491) ርዱእ (144) ርዱይ (144) ርዴ (144) ርድአት (144) ርድየት (144) ርጉም (142) ርጉዕ (142) ርጉዝ (141) ርጉፅ (143) ርጉፍ (142) ርግመት (142) ርግብ (141) ርግዐት (142) ርግዘት (141) ርግፀት (143) ርጡብ (150) ርጢን (150) ርጥበት (150) ርፍአት (156) ርፍእ (156) ሮ (146) ሮማን (146) ሮማን (153) ሮም ሮሜ ሮምያ (146) ሮምያ (152) ሮስ (158) ሮስ (366) ሮዛ (145) ሮዳስ (145) ሮጶሊም (147)   

 •   ሰ (161) ሰ (161) ሰ (161) ሰሓሊ (177) ሰሓቢ (175) ሰሓቲ (178) ሰሓዊ (176) ሰሐየ (176) ሰሓጊ (176) ሰሓጢ (176) ሰለቀ (188) ሰለባ (186) ሰለደ (186) ሰለጠ (187) ሰለፈ (188) ሰሊሖም (186) ሰሊሆት (186) ሰሊል ሎት (187) ሰሊም ሞት (187) ሰሊብ ቦት (186) ሰሊክ (187) ሰሊጥ (187) ሰሊጥ (187) ሰላማ (188) ሰላማ ሳሌም (188) ሰላማዊ (188) ሰላም (188) ሰላቢ (186) ሰላቲ (188) ሰላጢ መሰልጥ (187) ሰሌዳ (186) ሰሌዳ (186) ሰሌዳት (186) ሰልሰለ (188) ሰልቢባ (186) ሰልቶ ቶት (188) ሰልከ ሰለከ (187) ሰልጦ ጦት (187) ሰልፍ (188) ሰመንቱ ት (190) ሰመክ (190) ሰሙን (191) ሰሙን (191) ሰሚር ሮት (192) ሰሚዕ ዖት (191) ሰሚክ ኮት (190) ሰማኒ (190) ሰማኒ (190) ሰማኒቱ ት (190) ሰማንያ (191) ሰማዒ (191) ሰማዕት (191) ሰማኪ (190) ሰማዪ (189) ሰማያዊ (190) ሰማይ (189) ሰሜናዊ (191) ሰሜን (191) ሰምረ (192) ሰምር ሰመር (193) ሰምኖ ኖት (190) ሰምአ (188) ሰምይ ዮት (189) ሰሰን (208) ሰሲን (208) ሰሳሊ (208) ሰሳኒ (208) ሰስሎ ሎት (208) ሰረሰረ (207) ሰረቀ (207) ሰረበ (204) ሰረወ (205) ሰረዘ (205) ሰረየ (206) ሰረገላ (205) ሰሪሕ ሖት (205) ሰሪር ሮት (207) ሰሪቅ ቆት (207) ሰሪብ ቦት (204) ሰሪው ዎት (205) ሰሪግ ጎት (204) ሰሪፍ ፎት (206) ሰራሒ (205) ሰራሴሮት (208) ሰራሪ (207) ሰራቂ (207) ሰራዪ መስረዪ (206) ሰራጊ ሰርጋዊ (204) ሰራፊ (206) ሰራፊ (206) ሰር (207) ሰርሐ (205) ሰርም (206) ሰርቅ (207) ሰርባ (204) ሰርብ ሰረብ (204) ሰርን (206) ሰርክ ሲራክ (206) ሰርዌ (205) ሰርይ ዮት (206) ሰርዲኖ (205) ሰርድዮን (205) ሰርዶ (205) ሰርዶንክስ (205) ሰርጒ (204) ሰርግ (204) ሰርጣን ሸርጣን (206) ሰሮጸ ሰርወጸ (205) ሰቀላ (203) ሰቂል ሎት (202) ሰቂማ ሰቂሞን (203) ሰቊር ሮት(203) ሰቊቊ ቆት (203) ሰቃሊ (202) ሰቃዪ (202) ሰቈራር (244) ሰቈቃው (203) ሰቈቃው (238) ሰቅ (202) ሰቅል ሰቅሎስ ን (203) ሰቅይ ዮት (202) ሰቋሪ (204) ሰበረ (167) ሰበቅታኒ (167) ሰበብ (164) ሰበን (166) ሰበን (166) ሰበን (166) ሰበጠ (165) ሰቡዑ (166) ሰቡዕ (166) ሰቢል ሎት (165) ሰቢር ሮት (167) ሰቢቅ ቆት (167) ሰቢብ ቦት (164) ሰቢእ ኦት (163) ሰቢክ ኮት (165) ሰባሒ (164) ሰባቂ (167) ሰባቢ (164) ሰባዒ (166) ሰባዔያዊ (167) ሰባኪ (165) ሰባኪ (165) ሰብሐ (164) ሰብሖ ሖት (164) ሰብል (165) ሰብሰበ (495) ሰብሳብ (168) ሰብሳብ (495) ሰብር (168) ሰብአ ሐጽ ወቀስት (163) ሰብአ ምሥያጥ (163) ሰብአ ቤት (163) ሰብአ አዝያዥ (163) ሰብአ አይን (163) ሰብአ አፍራስ (163) ሰብአ ዜና (163) ሰብዐቱ ት (166) ሰብዓ (167) ሰብኣት (163) ሰብኣዊ (163) ሰብእ (163) ሰብእና (163) ሰብዖ ዖት (166) ሰብኮ ኮት (165) ሰብድዓት (164) ሰቦሪ (167) ሰተረ (210) ሰቲረ ሮት (210) ሰቲት ቶት (210) ሰቲዕ ዖት (209) ሰታሪ (210) ሰታዪ (208) ሰትይ ዮት (208) ሰነየ ሰኔ (195) ሰኑይ (195) ሰኒሕ ሖት (195) ሰኒም ሞት (196) ሰኒን ኖት (196) ሰኒእ (193) ሰኒው ዎት (195) ሰኒጽ ጾት (196) ሰናብት ሰንበታት (194) ሰናኒ መስንን (196) ሰናጺ (196) ሰናፊል (196) ሰንሰል (197) ሰንሰሪቊ (197) ሰንሱል (197) ሰንሳሊ (197) ሰንስሎ ሎት (197) ሰንቀወ (197) ሰንቃዊ (197) ሰንበለ (194) ሰንበተ እሑድ (194) ሰንበተ ቀዳሚት (194) ሰንበታዊሰንበተ (194) ሰንበት (194) ሰንቡላ (166) ሰንቡል ሰንበልት (166) ሰንቡዕ ሰንብዕ (194) ሰንቢል (166) ሰንቢል ሰንበልት ሰንቡላ (194) ሰንብል (166) ሰንአለ (193) ሰንአወ (193) ሰንዐወ (196) ሰንከሩር  (196) ሰንኮሪስ ሰንኮሪሶን (196) ሰንይ ዮት (195) ሰንደል (194) ሰንደሮስ ስንድሪስ (195) ሰንደቅ (195) ሰንዱን (194) ሰንዶቅ ወመንዶቅ (195) ሰንጒጎ ጎት (194) ሰንጐጒ (194) ሰንጠረዥ (195) ሰንጢሰንጣ (195) ሰንፔር (197) ሰኖባር (194) ሰአለ (162) ሰአለ (162) ሰዐለ (198) ሰዐለ (198) ሰዐለ (198) ሰአልት (162) ሰአመ (163) ሰአረ (163)  

 •   ሰአበ (162) ሰዐታት ሰዓታት (198) ሰዐወ (198) ሰዐደ (198) ሰዓል (198) ሰዓሚ (198) ሰዓሪ (198) ሰዓት (199) ሰዖዛዝ (198) ሰዖዛዝ (507) ሰከሕካሕ (183) ሰከረ (185) ሰከወ (183) ሰኵሶ ሶት (186) ሰኵዐ (185) ሰኪል ሎት (184) ሰኪም ሞት (184) ሰኪር ሮት (185) ሰኪብ ቦት (183) ሰኪት ቶት (186) ሰኪን ኖት (184) ሰኪኖን (185) ሰኪዕ ዖት (185) ሰካሪ (185) ሰካቢ (183) ሰካዪ (183) ሰኬዛ (183) ሰክም (184) ሰክም (184) ሰክተተ (186) ሰክተየ (186) ሰክአ (183) ሰክይ ዮት (183) ሰኰት (186) ሰኮና ሰኰና (185) ሰኳዒ (185) ሰወነ (173) ሰወየ (173) ሰዊቅ ቆት (173) ሰዊድ (172) ሰዊጥ ጦት (172) ሰዋስዋዊ (174) ሰዋሪ (174) ሰዋቂ (173) ሰዋጢ (172) ሰውር (174) ሰውሮ ሮት (174) ሰውተል (175) ሰውደት (172) ሰውጣት አስዋጥ (172) ሰውጥ (172) ሰዘየ (175) ሰዚር ሮት (175) ሰዪሕ ሖት (181) ሰያሕ (181) ሰያፊ ሰያፍ (182) ሰይ (180) ሰይል (181) ሰይል (181) ሰይል (181) ሰይል (182) ሰይእ (181) ሰይእ (181) ሰይጣናት ሰያጥንት (182) ሰይጣናዊ (182) ሰይጣን (182) ሰይፍ (182) ሰይፎ ፎት (182) ሰደቃ (170) ሰደፍ (170) ሰዱስ (171) ሰዱቃውያን (171) ሰዲሞት (170) ሰዲር ሮት (171) ሰዲቅ (170) ሰዲድ ዶት (169) ሰዳሲ (171) ሰዳዪ ይ (170) ሰዳዲ (169) ሰድሶ ሶት (171) ሰድይ (170) ሰድይ ዮት (170) ሰዶማዊ (170) ሰዶም (170) ሰገል (168) ሰገም ስገም (169) ሰገነ (169) ሰገነት (169) ሰገኖ (169) ሰጊል ሎት (168) ሰጊም ሞት (169) ሰጒዐ (169) ሰጊድ ዶት (168) ሰጋላዊ (168) ሰጋልው (169) ሰጋኒ መስገኒ ገን ግን (169) ሰጋዲ (168) ሰግላ (168) ሰግላጥ (169) ሰግም (169) ሰጠጠ (179) ሰጠጵዮን (180) ሰጡቃጤ (180) ሰጢሕ ሖት (179) ሰጢም ሞት (180) ሰጢር ሮት (180) ሰጢን (180) ሰጢው ዎት (179) ሰጣሒ (179) ሰጣዊ መሰጥው (179) ሰጥረጲሎን (180) ሰጥዎ ዎት (179) ሰጰለክስ (210) ሰጲራ (210) ሰጲራ (210) ሰፈለ (200) ሰፈር (202) ሰፈርጐል (202) ሰፈፍ (201) ሰፊሕ ሖት (199) ሰፊር ሮት (201) ሰፊን ኖት (200) ሰፊድ ሰፈደ (199) ሰፊጥ ጦት (200) ሰፊፍ ፎት (201) ሰፋሪ (201) ሰፋኒ (200) ሰፋዊ መሰፍው (199) ሰፋዪ (200) ሰፋጢ (200) ሰፌልያ (200) ሰፌድ (199) ሰፍነግ (201) ሰፍዎ ዎት (199) ሰፍይ ዮት (200) ሰፍደል (199) ሱላማጢስ (173) ሱላማጢስ (188) ሱላሜ (188) ሱም ሶመት (173) ሱራፊ (206) ሱራፌን ም (206) ሱር (585) ሱርስት (208) ሱርትዮን (208) ሱርትዮን (208) ሱቅ (173) ሱባዔ (166) ሱቱፍ (209) ሱታፌ (209) ሱታፍ (209) ሱዓሪም (198) ሱዳን (172) ሱጠት (172) ሲሃት (181) ሲሕ (181) ሲላን (188) ሲሱይ (182) ሲሲት (183) ሲሳይ (182) ሲሴት (183) ሲራ (204) ሲርኖን (206) ሲቃርዮን (204) ሲናጎግ (194) ሲኖዲቆን (195) ሲኖዲቆን (195) ሲኖዶስ ሳት (195) ሲኢን ኖት (163) ሲኦል (162) ሲፖራ (210) ሳሕለለ (177) ሳሕል (177) ሳሕሳሕ (177) ሳሕስሖ ሖት (177) ሳሕክ (177) ሳሕው (176) ሳሙን (191) ሳሜኅ (189) ሳሜን (191) ሳምኒት (191) ሳምናዊ ይ (191) ሳምን ንት (191) ሳምኬት (190) ሳረረ (207) ሳሪራ (207) ሳራብ (204) ሳሬት (208) ሳርሐ (206) ሳሮንስርናይ (206) ሳቀየ (202) ሳቢሳኔስ (166) ሳባጥ (165) ሳቤቅ (167) ሳቤቅ (167) ሳብላንዮስ (166) ሳብዓዊ ይ (167) ሳብዕ (167) ሳታፊ (209) ሳት (208) ሳትፎ ፎት (209) ሳኒታ (195) ሳን (193) ሳንይ ሳኒት (195) ሳዓር (198) ሳዕ ሰዐት ሰዓት (198) ሳዕሳዕ (199) ሳእር (163) ሳዕር (198) ሳእን (163) ሳእን (163) ሳዕን (198) ሳኵዮ ዮት (184) ሳውዳ (172) ሳዳር (171) ሳድሲት (171) ሳድሳዊ ይ (171) ሳድስ (171) ሳዶቅ (171) ሳጥና (180) ሳጥና (182) ሳፍ (199) ሳፍራ (202) ሴመ (182) ሴመ (188) ሴሰየ (208) ሴሳዪ (182) ሴስዮ ዮት (182) ሴሬቅ (207) ሴርኒስ (206)  

 •   ሴበ (181) ሴነ (182) ሴኬሉ ሴክሎ (184) ሴኬቤቴናሆም (183) ሴክል (184) ሴጠነ (182) ሴፌላ ሴፌል (200) ስሑል (177) ስሑብ (175) ስሑት (178) ስኁን (178) ስሑክ (177) ስሑጥ (176) ስሒል ሎት (177) ስሒብ ቦት (175) ስሒት ቶት (178) ስኂን (178) ስኂን ኖት (178) ስሒክ ኮት (176) ስሒው ዎት (176) ስሒግ ጎት (176) ስሒጥ ጦት (176) ስሕለት (177) ስሕበት (175) ስሕተ ሰሐተ (178) ስሕተት (178) ስሕካት (177) ስሕጠት (176) ስሕጸ (177) ስሉብ (186) ስላት (188) ስላጤ (187) ስልበት (186) ስልት (188) ስልክ (187) ስሎጥ (187) ስመጥ (189) ስሙር (192) ስሙን (191) ስሙዓ ዓት (192) ስሙዕ (192) ስሙክ (190) ስሙይ (189) ስማኅ (188) ስማራግዶስ (193) ስማዊ (189) ስማዝ (188) ስሜን (191) ስም (188) ስም (189) ስምን (191) ስምዐት (192) ስምዓት (192) ስምዕ (192) ስምዕ (192) ስምክት (190) ስሰጥሐ (179) ስሱ ስሳ (208) ስሱል (208) ስሳሌ (208) ስረት (207) ስሩሕ (205) ስሩር (207) ስሩቅ (207) ስሩይ (206) ስሪር ሰሪር (207) ስራሕ (205) ስር (207) ስርቀት (207) ስርቅ (207) ስርዋጽ ስሯጽ (205) ስርዌ (205) ስርየት (206) ስርጋዌ (205) ስርግው (205) ስርግውና (205) ስቁል (203) ስቍሩር (244) ስቁር (204) ስቁይ (202) ስቊረት (204) ስቊሩር ሰቈራር (204) ስቅለት (203) ስቅየት (202) ስቡሕ (164) ስቡር (167) ስቡዑ (166) ስቡእ (164) ስቡክ (165) ስባሔ (164) ስባር (167) ስባክ (165) ስብሐት (164) ስብረት (167) ስብረት (167) ስብር (167) ስብዕ (167) ስብዕ ስብዐት (167) ስብከተ ጌና (165) ስብከት (165) ስብኮ (165) ስቱት (210) ስቱይ (209) ስቴ ስታይ (209) ስትየት (209) ስትፍና አስተሳተፈ (209) ስኑሕ (195) ስኑን (196) ስኑጽ (196) ስናም (196) ስናፔ (197) ስን (196) ስንሐት (195) ስንሱል (197) ስንሳሌ (197) ስንቃቄ (197) ስንኣ (193) ስንኣሌ (193) ስንኣዌ (193) ስንእው (193) ስንክሳር (196) ስንዳሌ (194) ስንጽ ሰንጽ (196) ስንጾት (196) ስኡል (162) ስዑረት (198) ስዑር (198) ስኡን (163) ስዒ ሮት (198) ስኢል ሎት (162) ስዒም ሞት (198) ስኣሊ (162) ስእለት (162) ስዕመት (198) ስዕስዐ (198) ስዕነ (198) ስእነት (163) ስከበት (183) ስኩም (184) ስኩር (185) ስኩብ (183) ስኩዕ (185) ስኵየት (184) ስካር (185) ስክመት (184) ስክረት (185) ስክር (185) ስክቱት (186) ስክቱት (186) ስክየት (184) ስዊስ ቦት (171) ስዋሬ (174) ስዋቅ (173) ስውስው (174) ስዉር (174) ስዉቅ (173) ስዉጥ (172) ስዝር (175) ስያሕ (181) ስያሳ (183) ስይጣኔ (182) ስደት (170) ስዱስ (171) ስዱቅ (170) ስዱድ (170) ስዳሴ (171) ስዴማ (170) ስድሱ ስሱ (171) ስድሳ ስሳ (171) ስድስ (171) ስድስቱ (171) ስድቅ (171) ስጉም (169) ስጉድ (168) ስጒርድ (169) ስጋድ (168) ስግመት (169) ስግደት (168) ስግድ (168) ስጡሕ (179) ስጡም (180) ስጢጥራ(179) ስጣዌ (179) ስጣው (179) ስጥሐት (179) ስጥመት (180) ስጥወት (179) ስጥው (179) ስፉሕ (199) ስፉር (201) ስፉን (201) ስፉይ (200) ስፉጥ (200) ስፉፍ (201) ስፊና (201) ስፋሪዳ (202) ስፍሐት (199) ስፍሕ (199) ስፍረት (201) ስፍራ (202) ስፍር (202) ስፍነት (201) ስፍን (201) ስፍው (199) ስፍየት (200) ስፍጠት (200) ሶ (162) ሶልላ (173) ሶልላ (187) ሶልያና (173) ሶም ሳውም (173) ሶሰወ (208) ሶሰው ሰውሰው (174) ሶሳን (175) ሶሳን (208) ሶስና (175) ሶስዊ (174) ሶስዎ ዎት (174) ሶር (173) ሶቅ (173) ሶበ (163) ሶበርት (168) ሶበርት (172) ሶቤ ሶቤሃ (172) ሶብ ሶበ (172) ሶዐ (173) ሶከር (173) ሶክ (173) ሶጠ (172) ሶፎር (202)  

  ሸጊህ (168) ሺሓታት (181) ሺሓት (181) 

  ሺሕ (181) ሺዋ (181) ሻሪም (206)  

  ሻዳይ (170) ሽቦሌት (166) ሽንብራ (194)  

 •    (210) ቀ (210) ቀሓሚ (220) ቀሕቅሖ ሖት (220) ቀለም (225) ቀለም (225) ቀለም (225) ቀለም ጤዳ (225) ቀለምሲስ (225) ቀለምጺጽ (225) ቀለንሮን (226) ቀለጰ ቀልጰጰ (227) ቀሊል (225) ቀሊል ሎት (224) ቀሊም ሞት (214) ቀሊስ (227) ቀሊብ ቦት (223) ቀሊዕ ዖት (226) ቀሊው ዎት (224) ቀሊድ (224) ቀላቂል (227) ቀላዒ (226) ቀላውትሞኖስ (224) ቀላይ (224) ቀልቀል (227) ቀልቅሎ (226) ቀልብ (224) ቀልይ ዮት (224) ቀልደድ (224) ቀልድ ቀላድ (224) ቀልፎንያ (226) ቀመራዊ (229) ቀመር (228) ቀመር (229) ቀሚሕ ሖት (227) ቀሚል ሎት (228) ቀሚስ (228) ቀሚስ (229) ቀማይስ (228) ቀምሐ (228) ቀምሕ (227) ቀምሮ ሮት (228) ቀምጠራ (228) ቀምጠራት ቀማጥር (228) ቀምጠወ (228) ቀምጦ ጦት (228) ቀሠመ (233) ቀሰመ (245) ቀሰመ (245) ቀሠታት ቀሣውት (233) ቀሠፋይ (234) ቀሡት (233) ቀሡት (234) ቀሢም ሞት (233) ቀሲሳን ቀሳውስት (246) ቀሲስ (246) ቀሲስ ሶት (246) ቀሢጥ ጦት (233) ቀሢፍ ፎት (233) ቀሣሚ (233) ቀሳሚ (245) ቀሣጢ (233) ቀሣፊ (233) ቀስ (245) ቀስ ቀይስ (246) ቀሥም (233) ቀስም (245) ቀስም ቅስም (246) ቀስተወ (246) ቀስታም (246) ቀስታዊ (246) ቀሥት (234) ቀስት (246) ቀረብ (240) ቀረፀ (243) ቀረፅ (243) ቀሪ ሞት (240) ቀሪብ ቦት (239) ቀሪን ኖት (241) ቀሪዕ ዖት (242) ቀሪጽ ጾት (243) ቀሪፍ ፎት (243) ቀራሚ (241) ቀራቢ (239) ቀራቢብ (240) ቀራኒ መቅርን (241) ቀራንዮ (242) ቀራዪ (240) ቀራዲን (240) ቀራፂ (243) ቀሬናዊ (242) ቀሬናዊ (242) ቀርሖ ሖት (240) ቀርሜሎስ (241) ቀርም (241) ቀርቀር (243) ቀርቂሳዊ (244) ቀርቂሳዊ (244) ቀርቂስ (244) ቀርብ (239) ቀርነብ (242) ቀርነናዕ ናዓት (242) ቀርነው ቀርነለው (242) ቀርኔን (242) ቀርን (241) ቀርአ (238) ቀርያሲም (240) ቀርይ ዮት (240) ቀርዱ (240) ቀርድ ቅርድ (240) ቀርጣሎን ስ (240) ቀቀበ (238) ቀቀብ (238) ቀቀኖ (238) ቀበላ (211) ቀበር (213) ቀበሮ (213) ቀበየ (211) ቀበያወበጠ (211) ቀቢል ሎት (211) ቀቢር ሮት (213) ቀቢዕ ዖት (211) ቀቢው ዎት (210) ቀቢጽ ጾት (212) ቀባሪ (213) ቀባዒ (212) ቀብሎ ሎት (211) ቀብቀሊስ (213) ቀብቀበ (213) ቀብተተ (213) ቀብአ (210) ቀተተ (248) ቀቲል ሎት (247) ቀቲው ዎት (246) ቀታ (246) ቀታሊ (247) ቀትል (247) ቀትር (247) ቀትር (247) ቀትሮ ሮት (247) ቀትሮ ሮት (247) ቀቶት (246) ቀነነ (232) ቀነጠ (230) ቀኒት ቶት (232) ቀኒእ (229) ቀኒእ ኦት (229) ቀኒጽ ጾት (232) ቀናቲ (232) ቀናኢ (229) ቀናዊ (230) ቀናዪ (231) ቀንሞን (231) ቀንዐ (232) ቀንአት (229) ቀንአት (229) ቀንዎ ዎት (230) ቀንይ ዮት (230) ቀንይ ዮት (231) ቀንዲላት ቀናዲል (229) ቀንዲል (229) ቀንጠሰ (230) ቀንጠበ (230) ቀንጠወ (230) ቀንጦስጤ (230) ቀኖት (230) ቀኖና (231) ቀኪም ሞት (225) ቀካሚ (225) ቀዊም (217) 

 • ቀዊዕ ዖት (218) ቀዋሚ (217) ቀዋም (217) ቀዋብዕቀዊል ሎት (217) ቀውስ (219) ቀውስ (219) ቀውዕ ቆዕ (218) ቀዘፈ (220) ቀየሰ (223) ቀዪሕ ሖት (222) ቀዪሕ ቀይሕ (222) ቀዪእ ኦት (222)      ቀያሕይት (222) ቀያሚ (223) ቀያኢ (222) ቀይሞ ሞት (223) ቀይስ (223) ቀይጡን (222) ቀዲሕ ሖት (214) ቀዲው ዎት (214) ቀዲድ ዶት (213) ቀዲፍ ፎት (215) ቀዳሒ (214) ቀዳሙ (215) ቀዳሚ (214) ቀዳማዊ (214) ቀዳማይ (214) ቀዳም (214) ቀዳሲ (216) ቀዳዊ (214) ቀዴሚን (215) ቀድሀ (214) ቀድሕ ቅድሕ (214) ቀድም ሞት (215) ቀድሶ ሶት (216) ቀጋ (213) ቀጠራቅጢን (222) ቀጢብ ቦት (220) ቀጢን ኖት (221) ቀጢን (221) ቀጢፍ ፎት (221) ቀጣ (220) ቀጣፊ (221) ቀጥቃጢ (222) ቀጥቅጦ ጦት (221) ቀጸለ (236) ቀጸላ (236) ቀጸላ (236) ቀጸወ (236) ቀጺመት (236) ቀጺር ሮት (237) ቀጺብ ቦት (235) ቀጺዕ ዖት (236) ቀጻሪ (237) ቀጻዕ ቀጻ (237) ቀፃው ዎት (238) ቀጻጴ (238) ቀጽቀጸ (237) ቀጽበ (236) ቀፈር ቅፍር (235) ቀፈት (235) ቀፈት (235) ቀፈዋት (235) ቀፊል ሎት (235) ቀፊር ሮት (235) ቀፊጽ ጾት (235) ቀፊፍ (235) ቀፋዲት (235) ቀፋጺ (235) ቀፎ (235) ቁላቤ (224) ቍልሕ (224) ቍልቍሊተ (227) ቍልቍሊት (227) ቍልቁል (227) ቍልቋስ (227) ቍልዔ (226) ቍልዔት (226) ቍልዕውና (226) ቍልዝ (224) ቍልዝም (224) ቍልፈት (226) ቍልፍ (226) ቁመት (217) ቁማስ (218) ቁማር (229) ቁምስና (218) ቍሱል (245) ቍስለት (245) ቍስል (245) ቍስጥ (245) ቍረት (244) ቍሪር (244) ቁር (238) ቍር (244) ቍርቁር (244) ቍርቍር (244) ቍርበት (239) ቍርባን (239) ቍርኣን (238) ቍርእ (238) ቍርዕ( 242) ቍናማት (231) ቍናምት (231) ቍንቍኔ (232) ቍንዝዕ (230) ቍንዝዕት (230) ቍንጽ (232) ቍንጽል (232) ቍየጽ አቍያጽ (223) ቍድስ (216) ቍጠጥ (221) ቍጡዕ (221) ቍጣጥ (221) ቍጥን (221) ቍጥዓ (221) ቍጹል (236) ቍጹር (237) ቍጽረት (237) ቍጽር (237) ቍጽሮ (237) ቂሐት (222) ቂላኖስ (225) ቂም (223) ቂሳርያ (223) ቂራሲስ (240) ቂራጥ (240) ቂርቆስ (244) ቂርቆስ (244) ቂቁይ (223) ቂቅየት (223) ቃህም (216) ቃሕም (220) ቃሕዋ (220) ቃሕው (220) ቃሊ (224) ቃል (217) ቃል (223) ቃማ (228) ቃስ (245) ቃሩራ (244) ቃር (238) ቃርሐ (240) ቃርሕ (240) ቃቂል (238) ቃቄር (238) ቃቡ (210) ቃቡ (210) ቃባ (211) ቃቤላ (211) ቃነየ (231) ቃና (231) ቃና (231) ቃዕደወ (234) ቃውም (218) ቃይጽ (223) ቃዲ (213) ቃዴስ (216) ቃዴስም (216) ቃግስት (213) ቃፍ (234) ቃፍ (234) ቄሳር (223) ቄሳር (246) ቄሣር ቂሣርያ (223) ቄር (223) ቄርኔ ቂሪን (242) ቄቀየ (238) ቄቅሐ (223) ቄቅሐ (238) ቄቅሕ ቄቃሕ (223) ቄቅዮ ዮት (223) ቄአ (210) ቄዐ (223) ቄዳር (215) ቄዳርስ (215) ቄዴም (215) ቄድር (215) ቄድሮስ (216) ቄድሮስ (216) ቄጵርስስ (248) ቄጼሩት (237) ቄፋዝ (223) ቄፋዝ (235)   

 •   ቈሀልት (216) ቈሊፍ (226) ቈሊፍ ፎት (226) ቈላ (224) ቈላዕይ ው (226) ቈላፍ (226) ቈልቈለ (227) ቈልዞ ዞት (224) ቈሲል ሎት (245) ቈስቈስ (246) ቈስያ ያት (245) ቈሥጤ (233) ቈስጤ (245) ቈሪር (244) ቈሪር ሮት (244) ቈሪፍ (243) ቈርቍሮ ሮት (243) ቈርቈሮ (244) ቈርኔን (242) ቈቀወ (238) ቈቍዖ ዖት (238) ቈናዝዓት (230) ቈናዝዕ (230) ቈናዝዕት (230) ቈናጽል (232) ቈንቈነ (232) ቈንደየ (229) ቈዐለ (234) ቈጠጠ (221) ቈጢጥ (220) ቈጢጥ ጦት (220) ቈጥዖ ዖት (221) ቈጸራ (237) ቈጺል ሎት (236) ቈጺር ሮት (237) ቈጻሪ (237) ቈጽል (236) ቅሒም ሞት (220) ቅሒው ዎት (220) ቅሕቃሔ (220) ቅለት (225) ቅሉም (225) ቅሉዕ (226) ቅሉይ (224) ቅልመት (225) ቅልንብትራ (225) ቅልዓ (226) ቅልው (224) ቅሙር (228) ቅማል ቍማል (228) ቅምሖ (227) ቅምጥ (228) ቅሡም (233) ቅሡፍ (234) ቅሳሜ (245) ቅሣር (234) ቅሥመት (233) ቅሥት (234) ቅሥት (490) ቅስና (246) ቅስና (246) ቅሥፈት (234) ቅሩም (241) ቅሩብ (239) ቅሩጽ (243) ቅሩፅ (243) ቅራስያ (244) ቅራፍ (243) ቅር ቀርመዝ (241) ቅርሐት (240) ቅርበት (239) ቅርንብ (242) ቅርዳን (240) ቅርጥብ (240) ቅርጻት (243) ቅርፍት (243) ቅቡል (211) ቅቡል (211) ቅቡር (213) ቅቡዕ (212) ቅቡጽ (212) ቅብለት (211) ቅብቅብ (213) ቅብዐት (212) ቅብዐት (212) ቅብዕ (212) ቅብው (210) ቅብጢ (211) ቅብጥ (211) ቅብጸት (213) ቅቱል (247) ቅቱል (247) ቅቱር (247) ቅታሬ ቅታር (247) ቅትለት (247) ቅትለት (247) ቅትር (247) ቅኑም (231) ቅኑት (232) ቅኑይ (231) ቅናት (233) ቅናዌ (230) ቅናው ቅናዋት (230) ቅኔ (230) ቅኔ (231) ቅንአት (229) ቅንእ (229) ቅንው (230) ቅንየት ቅኔት (231) ቅንጠበ (230) ቅንጣብ (230) ቅንጣዌ (230) ቅንፍዛት ቀናፍዝ (232) ቅንፍዝ (232) ቅዒ ኖት (234) ቅዉም (217) ቅያሔ (222) ቅያሜ (223) ቅያእ (222) ቅዱሕ (214) ቅዱም (215) ቅዱስ (216) ቅዳሴ (216) ቅድሐት (214) ቅድመ (215) ቅድመት (215) ቅድም (215) ቅድምና (215) ቅድሳት (216) ቅድስተ ቅዱሳን (216) ቅድስና (216) ቅድው (214) ቅጠን (221) ቅጡሮት (222) ቅጡፍ (221) ቅጣፍ (221) ቅጥራን (222) ቅጥቁጥ (222) ቅጥቃጤ (222) ቅጥነት (221) ቅጥፈት (221) ቅጹል (236) ቅጹር (237) ቅጽር (237) ቅጽቃጼ (237) ቅጽበት (236) ቅፉል (235) ቅፋጽ (235) ቅፍሎ (235) ቆሎንያ (217) ቆመሰ አው ተቆመሰ (218) ቆም (217) ቆሞስ (218) ቆሞስ (229) ቆራህ (219) ቆራሕ (240) ቆሮስ (219) ቆሮስ (244) ቆቃሕ (219) ቆቅሕ (219) ቆቅሖ ሖት (219) ቆባር (213) ቆብዕ (212) ቆብዕ (217) ቆንደራጢስ (230) ቆዓት ቃውዕ አቅዋዕ (218) ቆጰረ (219) ቆጰረ (248) ቆጵሮስ (219) ቆጵሮስ (220) ቆጵሮስ (248) ቆጶን (219) ቆጶን (248) ቆፋዊ (219) ቆፍ (219) ቋረፈ (243) ቋርፍ (243) ቋንቋ (232) ቋእ (210) ቋዕ (219) ቋዕ (234) 

 •    (248) በ (248) በሓ ባሕ (258) በሃሊ (254) በሃም (254) በሀነ (255) በሐኹ (258) በሕቁ (259) በሕቁ (63) በኍበኈ (262) በሕብሐ (258) በለሳን (272) በለስ (272) በለሶን (272) በለዝ (269) በለድ (269) በሊኅ (269) በሊኅ ኆት (269) በሊል ሎት (270) በሊቅ ቆት (272) በሊን በሊኖ (ዕብ ባልናር) (271) በሊዕ ዖት (271) በላቲ (272) በላዒ (271) በላዪ (270) በል (268) በልሐ (269) በልቀም (272) በልበለ (269) በልበለ (270) በልቶ ቶት (272) በልይ ዮት (270) በልግ (269) በሰከ (289) በሲል ት (289) በሲስ ት (290) በሣሪ መበሥር (273) በሥሮ (273) በስብሶ ሶት (289) በሶንስ በሸንስ ብሸንሶ (290) በረምሃት (287) በረረ (288) በረቅ (288) በረከት (286) በረየ